Boren?

De vaste halfjaarlijkse controle door de tandarts is overbodig en soms zelfs schadelijk, vindt de Groningse hoogleraar R. Schaub. Een tandarts die een gaaf gebit behandelt, kan het beschadigen....

Prof. R. Burgersdijk van het Tandheelkundig Research Instituut Klinisch Onderzoek Nijmegen: 'Die ìs al afgeschaft. Sinds de tandheelkunde uit het ziekenfonds is geschrapt, is men afgestapt van die verplichte halfjaarlijkse controle. Een tandarts kan beter van patiënt tot patiënt bepalen hoeveel controle nodig is. Voor de een is dat om het halfjaar, voor velen is om het jaar genoeg. Maar voor veel patiënten en zeker ook tandartsen is de halfjaarlijkse controle een ingesleten gewoonte geworden. Veel mensen denken: zo kan me tenminste niets ernstigs overkomen. Maar zelfs in een jaar tijd kun je niet van niets een echt gaatje ontwikkelen.'

W. Verhoeven, woordvoerder van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: 'Dat de halfjaarlijkse gebitscontrole slecht zou zijn, is helemaal nergens op gebaseerd. Juist door die periodieke controle, gericht op preventie, hebben we in Nederland zo'n hoog niveau van gebitsverzorging. Ook Schaubs bewering dat door tandartsen onnodig behandeld zou worden, is op geen enkel onderzoek gebaseerd. Afschaffen van de periodieke controle is zeer onverantwoord.'

R. Schaub, hoogleraar tandheelkundige zorgverlening in Groningen: 'Het gaat mij vooral om de ondoelmatigheid. Als je vaker een gebit controleert dan noodzakelijk is, zul je ook vaker ingrijpen. Je kunt je auto elke 20 duizend kilometer naar de garage brengen voor een beurt of om de vijfduizend. Ik ben er van overtuigd dat in het laatste geval bijvoorbeeld de bougies vaker worden vervangen. Vaker dan eigenlijk nodig is.

'Dat is ook een normaal menselijke reactie: een tandarts die steeds een mond ziet waar hij niets aan hoeft te doen, alleen misschien hier en daar een zwak plekje, besluit na een paar keer er toch iets aan te doen. Terwijl dat misschien nog niet nodig is. Niet elk glazuurdefectje hoef je te behandelen. Soms herstelt het zich ook vanzelf. Maar als je eenmaal een vulling legt, moet je haar ook onderhouden. Steeds weer uitboren en opnieuw leggen, een aantal keren tot je 85ste toe. Dat brengt risico mee van beschadiging. Die standaardmaatregel van eens in het halfjaar controleren moet worden verlaten. Dat was vroeger nodig, maar nu niet meer.'

Prof. Burgersdijk van het Trikon: 'In zijn inschatting van schade door de halfjaarlijkse controle, vind ik Schaub te pessimistisch. Tandartsen die sneller dan nodig de boor pakken, dat is niet aan de orde. Je moet de periodieke controle niet afschaffen. Juist door regelmatig contact, voorkom je schade. Anders krijg je dat tandartsen sneller dan nodig ingrijpen, omdat ze dat gebit niet kennen. Als je geregeld een gebit ziet, weet je: daar zit een niet zo beste vulling, die moet ik eens vervangen. Later blijkt dat misschien niet nodig. Pas behandelen als mensen met klachten komen, is het domste wat je kunt doen. Als iemand eenmaal kiespijn voelt, ben je al te laat.'

W. Annard, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): 'Sinds 1 januari 1995 geldt dat verzekerden tenminste één maal per jaar op controle moeten, en dat artsen en patiënten onderling zelf bepalen of het vaker moet. Voorzover wij kunnen inschatten, loopt dat bevredigend. Over mogelijk schadelijke effecten van de halfjaarlijkse controle hebben wij als verzekeraar geen mening. ZN gaat ervan uit dat tandartsen doen wat medisch noodzakelijk is.'

B. Dallinga van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten: 'Volgens mij kunnen mondhygiënisten heel goed de periodieke controle van de tandarts overnemen. Dus dat is mooi, dat betekent veel meer werk voor ons. In de meeste praktijken is het nog zo dat de tandarts die controle doet, terwijl een mondhygiënist het net zo goed doet. Het hoeft ook niet voor iedereen eens per halfjaar. Wel voor iedereen geldt: net vóór een controle en net erna wordt beter gepoetst. Dus dat bijeffect neemt af als je minder controleert.'

Tandarts dr. J. Veerkamp, behandelt veel extreem bange mensen: 'Voor bange mensen ben ik daar apert op tegen. Onderzoek toont aan dat juist het regelmatige contact met de tandarts de angst voor kinderen en bange mensen beheersbaar houdt, dat die niet erger wordt. Een half jaar is daarvoor een goede norm, dat moet je niet verminderen. Dat ritme zit er nu al tijden in. Een goede gewoonte.'

Robin Gerrits

Meer over