Boom met kluit

Volgens cabaretier Theo Maassen is het huwelijk net een kerstboom met kluit: vol goede bedoelingen, maar het lukt nooit. Vanuit die optiek zou er iets voor te zeggen zijn het 'tot de dood ons scheidt' van het huwelijk te vervangen door een contract onder ontbindende voorwaarden....

Tot zo'n tien jaar geleden vond men dat een ontbindende voorwaarde ook niet thuishoorde in een arbeidsovereenkomst. In het na-oorlogse stelsel van wettelijke bescherming tegen ontslag paste niet, een automatisch einde aan de arbeidsovereenkomst.

In 1992 oordeelde de Hoge Raad. De ontbindende voorwaarde mag, als deze maar niet de strekking heeft de regels van het ontslagrecht te omzeilen. Bovendien mag het vervullen van de voorwaarde niet door de werkgever in de hand zijn gewerkt.

De latere rechtspraak leverde geen optimale duidelijkheid. Een ongeldige ontbindende voorwaarde zag de rechter in het beding dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij productievermindering. Ook ongeldig was het beding dat het arbeidscontract stopt na drie jaar ziekte. Wel geldig vond de rechter de ontbindende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst (met een schoonmaker) eindigt als deze geen toegang meer krijgt tot een bedrijf waar moet worden gepoetst.

Het blijft een beetje raar met die ontbindende voorwaarde. In alle hierboven beschreven situaties zou ontslag of ontbinding gevraagd en waarschijnlijk wel gekregen kunnen worden. De ontbindende voorwaarde, waarvan vooraf niet vaststaat of deze daadwerkelijk door de beugel kan, lijkt aan 's werkgevers mogelijkheden weinig toe te voegen.

Toch blijven werkgevers de ontbindende voorwaarden in hun contracten opnemen. Ook in de profvoetballerij. Sparta had de volgende passage opgenomen: 'Werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat deze overeenkomst geacht is te zijn ontbonden indien werkgever voor het tweede achtereenvolgende jaar in de Toto-divisie zal uitkomen'.

Het ging slecht met Sparta en dus werd het voor het tweede seizoen Toto-divisie. De voetballer stelde dat Sparta de uitblijvende promotie aan het gevoerde beleid te wijten had. Daaraan ging het College van Arbiters van de KNVB voorbij. Wel vond het College de ontbindende voorwaarde strijdig met het ontslagstelsel. Er kon immers door de voetballer ook in de Toto-divisie nog wel worden gepresteerd (anders dan wanneer bijvoorbeeld een noodzakelijk diploma niet gehaald is). De ontbindende voorwaarde was ongeldig en de voetballer bleef in dienst.

Toch een onding die ontbindende voorwaarde. Het is beter dat de rechter de scheiding voltrekt.

Meer over