Bont

Volgens Ronald Plasterk (Forum, 31 mei) blijft van mijn beschuldiging over criminaliteit van bontdragers en couturiers niets over, omdat de import van vossenbont toelaatbaar zou zijn en de nerts legaal voor zijn vacht gehouden mag worden....

Hij betwist in de eerste plaats niet mijn stelling dat het doodschieten van vossen voor het verkrijgen van hun vacht een misdrijf behelst. Zijn beroep op de legaliteit van de nertshouderij laat voorts onverlet dat bontproducten van tal van andere dieren afkomstig kunnen zijn. Zo kennen we sabel-, luipaard- en ocelot-, zeehonden-, persianer- en breitschwanz-, chincilla-, wasbeer- en skunkbont, en bont van diverse soorten apen. Die staan niet op de lijst van de Algemene maatregel van bestuur waarnaar Plasterk verwijst.

Uit zijn column blijkt verder dat Plasterk niet in staat is een eenvoudige wettekst te lezen. Zijn hele krakkemikkige juridische betoog hangt hij namelijk op aan de stelling dat artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren alleen van toepassing is op zogenaamde 'gehouden' dieren. Uit artikel 1 van deze wet blijkt echter het tegendeel. Met zoveel woorden staat daarin dat artikel 36 tevens van toepassing is op dieren die niet worden gehouden.

Meer over