Bonden willen Sevenstern weg hebben: NedCar-top kocht met grote kortingen Volvo's voor familie en vrienden

F. Sevenstern, de bestuursvoorzitter van NedCar, heeft in de ogen van de vakbonden 'laakbaar' en 'ongelofelijk stom' gehandeld door buiten de officiële kanalen van zijn bedrijf om tenminste vier Volvo's voor familie en kennissen te hebben gekocht....

Van onze verslaggever

Fokke Obbema

AMSTERDAM

M. Kuilman, de president-commissaris van NedCar, heeft de privé-aankopen van Sevenstern tegenover het zakenblad Quote bevestigd. Ook Kuilman zelf heeft voor zijn kinderen twee Volvo's met extra korting gekocht. Toen hij vernam van de aankopen van Sevenstern heeft hij tegen de NedCartopman gezegd: 'Frans, dat kan echt niet. Relaties van het bedrijf oké, maar dat wij op deze manier profiteren, vind ik verkeerd. Zelf heb ik meteen om een additionele rekening gevraagd en Frans geadviseerd dat ook te doen. Daarmee hield mijn verantwoordelijkheid op. Als hij niet luistert, moet hij zelf op de blaren zitten.'

De affaire heeft de reeds bestaande vertrouwenscrisis tussen Sevenstern en de vakbonden verder verdiept. 'Dit riekt naar misbruik van zijn eigen positie,' meent FNV-districtsbestuurder W. Gersen, verantwoordelijk voor NedCar. 'Sevenstern heeft zijn langste tijd bij NedCar gehad.'

Volgens Gersen hebben de centrale ondernemingsraad en de bonden de bij hen al wekenlang bekende affaire tot dusver buiten de publiciteit gehouden, omdat het onmiddellijke aftreden van Sevenstern niet in het belang van NedCar wordt gevonden. Het bedrijf heeft twee buitenlandse aandeelhouders, het Zweedse Volvo en het Japanse Mitsubishi. Gevreesd wordt dat hun invloed door een plotseling vertrek van de bestuursvoorzitter groter wordt. 'Normaal gesproken had Sevenstern zonder meer zijn consequenties moeten trekken.'

Een woordvoerder van NedCar bevestigt de aankopen van Sevenstern, maar stelt dat de bestuursvoorzitter gebruik maakte van 'een andere regeling' dan die geldt voor het personeel. De personeelsregeling is overeengekomen met de fiscus en staat zwart-op-wit. De 'andere regeling' waar Sevenstern zich op beroept, staat niet op papier. 'Er is sprake van een gewoonterecht', meent de NedCar-woordvoerder. Dat zou zijn ontstaan onder de vorige bestuursvoorzitter, A. Deleye.

De NedCar-topman is volgens de woordvoerder niettemin gevoelig voor het 'duidelijk morele standpunt' van zijn president-commissaris. Sevenstern is daarom bereid te kijken naar de 'regeling'. Of hij de genoten kortingen, net als Kuilman, aan het bedrijf teruggeeft, is de NedCar-woordvoerder niet bekend.

De auto-aankopen van Sevenstern komen aan de orde in een onderzoeksrapport van het accountantskantoor Moret, Ernst & Young. Dat kwam in actie, nadat de ondernemingsraad al vorig jaar lucht had gekregen van oneigenlijk gebruik van de personeelsregeling. De vertegenwoordiger van de regering in de raad van commissarissen, M. van der Harst (directeur-generaal bij Economische Zaken), werd gewaarschuwd. Die seinde Kuilman in, waarna huisaccountant Moret in actie kwam.

De ondernemingsraad en vakbonden hebben wel om een exemplaar van het rapport van Moret gevraagd, maar Sevenstern en Kuilman hebben dat niet gegeven. Op de bijeenkomst met de vakbonden heeft Kuilman slechts enkele passages uit het rapport willen citeren.

FNV-bestuurder Gersen herinnert zich van die citaten dat de autohandel buiten de officiële kanalen om bij NedCar op grote schaal plaatsvindt. In totaal ging het om maar liefst tweehonderd Volvo's, aldus Gersen. Behalve bij familieleden van de raad van bestuur en commissarissen kwamen die terecht bij zakenrelaties van NedCar.

Over de omvang van de genoten voordelen toont Kuilman zich tegenover Quote opmerkelijk openhartig. 'De Volvo die ik voor 10 duizend gulden had gekocht, bleek voor het dubbele bedrag op de lijst te staan. En de andere Volvo, die ik voor 9 duizend gulden had gekregen, kostte voor het personeel 16 duizend gulden.'

Gersen is boos. 'De regeling is bedoeld de lage inkomens de grootste korting te geven. Nu blijken de hoogste inkomens auto's te krijgen ver onder de prijs die Jan-met-dePet moet betalen.'

Meer over