Bomen toch wel goed voor milieu

Eerste berekeningen wijzen uit dat bomen en planten lang niet zoveel bijdragen aan het broeikaseffect als vorige week is gesuggereerd....

Omdat methaan een broeikasgas is dat bijdraagt aan de opwarming van de atmosfeer, schreef een andere deskundige in Nature dat de ontdekking consequenties zou hebben voor het Kyoto-protocol.

Röckmann heeft nu berekend dat de opname van kooldioxide slechts voor 1 à 4 procent teniet wordt gedaan door de uitstoot van methaan. Rond de getallen hangt nog onzekerheid, omdat alleen in een laboratorium is gemeten. Röckmann zegt dat zijn ontdekking vooral van belang is om de huidige klimaatmodellen aan te scherpen.

Meer over