Bolkestein wil geen gekozen formateur

Van Aartsen stelde onlangs Hans Wiegel voor als kandidaat-formateur. Bolkestein denkt dat deze die functie niet zal aanpakken. ‘Hans Wiegel zal geen formateur worden, hij zal zich niet kandidaat willen stellen.’..

De discussies over bestuurlijke vernieuwing vindt de oud-eurocommissaris niet erg zinvol. ‘Het is een Nederlandse neiging om altijd maar weer te kijken naar de vorm. Daarbij wordt de inhoud ontlopen, dat heeft geen enkele zin. Het gaat om de inhoud. Wat wil men met de uitbreiding van de NAVO ? Met de hypotheekrenteaftrek (...).’

Van Aartsen opperde ook om voor de verkiezingen een regeerakkoord te schrijven met de coalitiepartners. Het eerste kabinet-Kok heeft dat volgens Bolkestein al eens gedaan. Continuering van Paars was de inzet, ‘en dan geef je toch een beeld aan de kiezer’. Maar zo'n akkoord is volgens Bolkestein te tijdrovend.

Hij legde verder uit dat het proces tegen oud-topman Chodorkovski van het Russische Yukos-olieconcern voor hem een belangrijke reden is adviseur te worden van het moederbedrijf Menatep. Hij bestempelt het als een politiek proces dat buitenlandse investeerders afschrikt. Maar Bolkestein is niet van plan zich aan te sluiten bij medestanders van Chodorkovski, die zijn zaak willen bepleiten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. ‘Voorshands is dat mijn werk niet, mijn werk is economisch en niet politiek.’

Meer over