Bolkestein: Europa beschaafder dan moslimlanden

VVD-leider Bolkestein vindt dat de Europese beschaving op een hoger peil staat dan die in de islamitische wereld. Bolkestein zei dat dinsdag tijdens een vraaggesprek in het tv-programma Netwerk ter gelegenheid van zijn boekje Moslim in de Polder, dat deze week verschijnt....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

'Als je nu naar het Midden-Oosten kijkt, kom je tot de conclusie dat de zaken in West-Europa beter geregeld zijn. Zeker als je waarden als gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat, de democratie, vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid hoog in het vaandel houdt. Ik vind dat universele waarden, die overal in de wereld zouden moeten gelden.'

Bolkestein pleit in zijn boekje, waarin hij zeven moslims interviewt die in Nederland leven, voor de oprichting van een Nederlandse opleiding voor imams. De VVD-leider vindt dat imams, die veelal voor vier jaar vanuit Turkije of Marokko naar Nederland komen als godsdienstig leraar, niet 'bijdragen tot de integratie' van islamieten in de Nederlandse samenleving.

'De moslims in West-Europa moeten toe naar een West-Europese vorm van de islam, en daar passen imams bij die in West-Europa zijn opgeleid.

'De imam adviseert ook in zaken die het dagelijks leven betreffen en daarom moet hij op de hoogte zijn van dat dagelijks leven in het land waar hij de dienst leidt.'

Bolkesteins ideaal is een imam die in het Nederlands preekt, zodat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslims samen naar dezelfde moskee kunnen. Hij hoopt ook dat de preek dan eindigt met een gebed voor het Nederlandse staatshoofd, in plaats van voor de wereldlijk leider in het land van herkomst.

'Ik mag hopen dat over een aantal jaren dat gebed voor koningin Beatrix of haar opvolger zal zijn en niet voor koning Hassan II van Marokko. Daar kijk ik naar uit. dat is voor de islamitische gemeenschap een belangrijke stap in de richting van volledige aanvaarding en gelijkwaardigheid binnen de Nederlandse samenleving.'

Meer over