Boeren vrezen ondergang door fokverbod

Veel boeren zijn ontevreden over de opkoopregeling voor varkens buiten de gebieden waar mond- en klauwzeer heerst. Ze vinden de schadevergoeding te laag en voelen zich in hun bestaan bedreigd door het fokverbod dat aan de regeling is gekoppeld....

'Dit is nog minder dan een fooi', verklaarde voorzitter W. van den Brink van de radicale varkenshoudersbond NVV. De opkoopprijs per big bedraagt slechts 55 gulden (24,96 euro). Vóór de uitbraak van MKZ was de marktprijs bijna tweemaal zo hoog. Alleen boeren die een fokverbod en een abortusplicht voor zeugen tot veertig dagen accepteren, mogen gebruik maken van de regeling. Dat betekent dat de zeugen voorlopig niet bevrucht mogen worden.

Het gevolg is dat de maatregel ook over vier maanden of langer nog van invloed is op het varkensbedrijf. Normaal worden zeugen direct nadat de biggen (na vier weken) gespeend zijn, weer drachtig en werpen ze na 115 dagen nieuwe borelingen.

Ook in de Tweede Kamer werden gisteren twijfels geuit over het fokverbod en de abortusplicht. VVD, CDA en SGP vrezen dat de animo voor de opkoopregeling hierdoor kan tegenvallen. VVD-kamerlid Snijder weet niet of de overheid de beoogde 300 duizend biggen zal kunnen opkopen en vernietigen. CDA'er Atsma wil dat boeren ook een vergoeding krijgen voor inkomstenderving, omdat ze door het fokverbod en de aborteerplicht wekenlang geen inkomen hebben. Volgens hem staan boeren anders voor 'een heel lastige keuze'.

LTO-Nederland is met de regeling akkoord gegaan. De boerenorganisatie zegt niet te weten hoe lang de crisis gaat duren en wil niet in dezelfde fout vervallen als destijds met de varkenspest is gebeurd. Toen werd geen fokverbod afgekondigd, waardoor dierenartsen gedurende vele maanden 2,5 miljoen biggen moesten doodspuiten.

De NVV vindt de regeling, die bedoeld is om de uitpuilende stallen leger te maken, onaanvaardbaar. Vrijdagmorgen gaven ongeveer zeshonderd boeren, veehandelaren en veevoertransporteurs lucht aan hun ongenoegen door op zes plaatsen in Twente wegen te blokkeren. Met trekkers en veewagens bezetten de actievoerders onder meer de snelweg A 1 tussen Hengelo en Apeldoorn, de A 35 bij Hengelo en de grensovergangen bij Denekamp en Oldenzaal. Ook het verkeer op de A 28 bij Amersfoort had last van actievoerende boeren.

LTO raadt boeren af om vandaag naar het Malieveld in Den Haag te gaan voor een landelijke demonstratie tegen het Europese non-vaccinatiebeleid. De organisatie heeft begrip voor de emoties, maar is bang dat de boeren op die manier zelf het MKZ-virus zullen verspreiden. Ook premier Kok heeft vrijdag gewaarschuwd voor verspreidingsgevaar vanwege actievoerende boeren. Hij vindt bovendien dat zij zich op andere wijze zouden moeten uiten dan door 'andere mensen het wonen en werken onmogelijk te maken'. Dat zei premier Kok vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet gaat bij eventuele nieuwe uitbraken van het MKZ-virus waarschijnlijk het leger inzetten om de politie assistentie te verlenen.

Meer over