Boekenweek

Detailstudies over de archeologie van het Nederlandse geld zijn verzameld in Van Solidus tot Euro (Verloren; euro 19,-); over onder andere de betekenis van de mutsen, helmen en baretten in muntportretten sinds de 11de eeuw....

'Geen andere Nederlandse Staatsman heeft aan zijn medeburgers ooit meer of grotere diensten bewezen', schreef Conrad Busken Huet over Johan van Oldenbarnevelt, die in 1619 wegens vermeend 'hoogverraad' werd onthoofd. Het verslag van zijn laatste dagen door zijn knecht Jan Francken werd hertaald door Thomas Rosenboom: Het einde van Johan van Oldenbarnevelt (Athenaeum-Polak & Van Gennep; euro 11,50.)

Hoe komt een klein land als het onze aan zoveel multinationals? Over de aard en oorsprong van onze economische en financiële macht gaat Hollands Gouden Glorie van Marius van Nieuwkerk (Becht; euro 39,90), voormalig topman van De Nederlandsche Bank. Bankdirecteur Wellink schreef een Ten Geleide, Willem Alexander ontving het eerste exemplaar van het kloeke boek.

Van Speijk bij het kruitvat, Kenau Hasselaar op de wallen van Haarlem, Kaat Mossel oog in oog met de patriotten - aan heroïsche thema's heerst geen gebrek in de historieschilderkunst van de 19de eeuw. Maartje de Haan beschrijft het genre in het royaal geïllustreerde Vaderlandsch trots (Terra; euro 14,95).

Meer over