Boeken verkopen is meer dan boekhouden

NA DE sombergestemde publiciteit die het sluiten van Boekhandel De Verbeelding en Modern Antikwariaat Van Gennep (en ook Allert de Lange) omgaf, is onder leiding van de CPNB een tegenoffensief ingezet....

Maar het is wel curieus dat de directeur van de CPNB beweert (NRC Handelsblad, 5 maart) dat de officiële cijfers van het Centraal Planbureau betreffende de teruglopende verkoop van boeken 'onjuist en cultuur-pessimistisch' zijn, want dat 'uit eigen onderzoek' en 'door uitleningen in bibliotheken' blijkt dat er juist meer wordt gelezen.

Met dat eigen onderzoek kan toch niet de uit het boekenvak voortkomende 'Stichting Speurwerk' bedoeld worden, want die heeft onlangs berekend dat de verkoop van romans in 1998 met 10 procent is gedaald, en die van kunstboeken zelfs met 40 procent!

Dat eigen onderzoek betekent dus dat de directeur van de CPNB vorig jaar zelf één boek meer gekocht heeft dan het jaar daarvoor. Overigens betekent verkocht hier: verkocht aan de boekhandel, maar (nog) niet aan het publiek. Wanneer je de hoeveelheid boeken die nog in de boekhandels staat aftrekt van de officiële verkoopcijfers zullen de zaken nog anders blijken te liggen.

En dat er meer gelezen wordt door uitleningen in de bibliotheken bevestigt alleen maar de cijfers: als men al leest, worden de boeken geleend in de bibliotheek, een andere grote ramp voor de boekhandel.

En dan de directeur van Scheltema Holkema Vermeulen, de grootste boekhandel van Amsterdam, onderdeel van een concern (de BGN) dat de tien grootste boekhandels van Nederland bezit. In de Volkskrant van 5 maart beweert deze dat Modern Antikwariaat Van Gennep moest sluiten door 'mismanagement'.

Goed management is kennelijk wanneer je geen boeken in je winkel neerzet, maar er een koffieshop, CD-rom, video- en CD-afdeling in begint. (Toen ik datzelfde SHV, en andere grote boekhandels, in het najaar van 1998 voorstelde om van Boekhandel De Verbeelding in ieder geval de afdeling fotografie, waar we nog een redelijke verkoop hadden, over te nemen en voort te zetten, was daar geen belangstelling voor).

Het huren van winkelruimte betekent voor mij echter niet deze ruimte door 'goed management' rendabel maken, want die redenering volgend kun je waarschijnlijk beter kleding (of CD-roms etc.) gaan verkopen. Ik probeerde van mijn liefhebberij, lezen, en door met 'goede' boeken bezig te zijn, in mijn levensonderhoud te voorzien.

Nu dat niet meer mogelijk is, ben ik daarmee gestopt. De liefhebberij blijft wel bestaan: vanuit de huiskamer (zonder huur en zonder personeelskosten) zal ik nu verder gaan als Uitgeverij De Verbeelding. De boeken van die uitgeverij zullen voortaan alleen gekocht moeten worden in ongetwijfeld goed gemanagede veredelde koffieshops. Ik wens iedereen veel fun bij dit shoppen.

Meer over