Bloot.nl

Je zou toch zeggen dat het nieuwtje er nu wel af is. Quod non. Nog steeds wordt er veelvuldig genoten van seks op internet, óók op het werk....

De rechter was veelal net zo geschokt en fiatteerde het ontslag.

Inmiddels lijken rechters de zaak wat nuchterder te bekijken. Zowel de kantonrechter te Venlo als de Amsterdamse kantonrechter moest zich onlangs weer in de materie verdiepen.

In Venlo ging het om een 49-jarige werknemer met vijfentwintig dienstjaren. Het bedrijf beschikte over een reglement dat, kort gezegd, privé-internet verbood. Het reglement bepaalde ook dat de directie bij ontdekking disciplinaire maatregelen (tot en met ontslag) kon nemen. Na ontdekking van het bezoek aan pornosites werd de werknemer op staande voet ontslagen. Dat ging de kantonrechter te ver. De werknemer had immers een zeer langdurige onberispelijke staat van dienst. Wel zag de kantonrechter reden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer had zich moeten realiseren dat zijn gedrag tot een vertrouwenscrisis zou kunnen leiden. De werknemer kreeg nog een beperkte ontslagvergoeding: ongeveer drie maandsalarissen.

Ook het in Amsterdam gevestigde computerbedrijf Dell heeft een gedragscode. Die staat beperkt persoonlijk e-mailgebruik toe, tenzij het inappropriate is.

'Sexually explicit material' is volgens de gedragscode inappropriate. Na een computercrash (ja, zelfs bij Dell gaat het soms mis) trof de werkgever op de harde schijf van diens pc pornobestanden aan. De werkgever wilde toen van de werknemer af.

De kantonrechter overwoog dat pornografie opgeslagen op de harde schijf van de eigen computer niet verschilt van pornografie in de bureaula. In beide gevallen hebben mensen die daarvan kennisnemen ingebroken in de privésfeer van de werknemer 'en moeten zij niet zeuren als zij daar zaken aantreffen die ze liever niet willen zien'. Bij een overmatige belasting van de harde schijf of bij speciale soorten lectuur, kun je daar volgens de kantonrechter anders over denken, maar dat was nu niet aan de orde. De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek af.

Rechters lijken niet meer klakkeloos met de werkgever mee te schrikken. Als collega's of relaties van het bedrijf er geen last van hebben, als het niet gaat om extreme porno of kinderporno en als de harde schijf er niet mee dichtslibt, lijkt er voor een ontslag op staande voet in ieder geval geen reden. Rechters krijgen het er niet meer warm van, nu de werknemers nog.

Meer over