Blijven slikken voor harenwinst

In willekeurig welke zaal of treinstel is in een oogopslag het enorme marktpotentieel voor haargroeimiddelen te zien. De kale mannenhoofden glimmen je toe....

Broer Scholtens

Ook mevrouw Free Recordshop Connie Breukhoven, ooit bekend als zangeres Vanessa, heeft dat potentieel ontdekt. Nadat ze eerder bij de naoorlogse vrouwelijke babyboomers de rimpel als moneymaker omarmde, heeft ze zich nu gestort op de kaalslag onder (oudere) mannen.

New-Hair heet de behandeling die ze aanbiedt in haar kliniek in Den Haag. Daar wordt de mannelijke kaalhoofdigheid te lijf gegaan met kleine injecties, capsules en een lotion. In essentie gaat het om twee werkzame stoffen, Supram en finasteride.

Over die eerste stof - 'op natuurlijke basis' - en over de werking van de homeopathische prikjes in de hoofdhuid is niets bekend. In ieder geval heeft de wetenschap er zich (nog) niet over gebogen. Dat geldt echter niet voor de stof finasteride, dat het farmaceutische concern MSD onder de merknaam Propecia op de markt brengt.

In de VS is dit middel sinds mensenheugenis te koop, op doktersvoorschrift. In enkele Europese landen, waaronder Duitsland en Italië, is het eveneens geregistreerd voor kaalhoofdigheid, overigens alleen voor mannen; vrouwen kunnen het maar beter niet slikken, vanwege een verhoogd risico op geboorteafwijkingen bij kinderen.

In Nederland is eind vorig jaar een registratie-aanvraag ingediend die vermoedelijk nog deze maand wordt gehonoreerd. In de tussentijd mogen artsen het middel voorschrijven, maar dan wel op eigen risico omdat de stof finasteride - in een vijf maal hogere dosis - is geregistreerd voor gebruik bij behandeling van prostaatvergroting.

Finasteride voorkomt de vorming van de stof DHT, een afbraakproduct van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Produceert het lichaam weinig DHT, dan blijft kaalhoofdigheid uit, is de constatering. Er zijn inmiddels diverse studies waaruit blijkt dat behandeling met finasteridetabletten (1 milligram per dag) het in gang gezette kaalheidsproces een halt toeroept.

Het middel werkt het best als de kaalheid nog maar net heeft toegeslagen, in de uitdunningsfase dus. Die uitdunning wordt gestopt, en er komen zelfs wat haren bij. Dat gebeurt overigens alleen bij mannen bij wie nog niet alle haren - en dus ook niet de basale haarzakjes - weg zijn.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een studie van producent MSD, waarover is gepubliceerd in het degelijke Journal of the American Academy of Dermatology (mei 2000). Daarbij waren 1553 mannen tussen 18 en 41 jaar betrokken. Na een behandeling van een jaar kregen ze er (ten opzichte van een placebogroep) 20 haren per vierkante centimeter bij. Dat betekent meer dan 10 procent bijgroei. Er stonden gemiddeld al 172 haren per vierkante centimeter.

Opmerkelijk is een recent onderzoek onder negen identieke blanke tweelingen, waarover in de European Journal of Dermatology (februari 2002) is gepubliceerd. De ene helft van de tweelingen die finasteridetabletten slikte, had na een jaar behandeling 16 haren meer. Bij de andere helft, die placebotabletten had gekregen, werd een gering verlies van vier haren gemeten. Voor aanvang van het experimenten stonden er 163 op een vierkante centimeter.

Het werkt dus, althans een beetje. Het probleem voor de gebruiker is dat een eventueel effect pas na drie maanden slikken zichtbaar wordt. Wat erger is: stoppen met de kuur betekent dat het uitvalproces gewoon weer zijn oude loop herneemt. De harenwinst valt gewoon weer uit. Een fraaiere klantenbinding is niet te bedenken: een tablettenkuur kost op jaarbasis ongeveer duizend gulden.

Meer over