Bleker weet het zeker: het is Brussel

Maandag legt Henk Bleker in Zeeland uit waarom de Hedwigepolder toch moet ingepolderd.

VAN ONZE VERSLAGGEVER RON MEERHOF

MIDDELBURG - 'U heeft verschrikkelijk veel lef om hier te komen', zegt Gert-Jan Minderhoud tegen CDA-staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw, nadat die in het provinciehuis in Middelburg heeft proberen uit te leggen waarom na zeven jaar steggelen toch een deel van de Hedwigepolder en twee andere gebieden onder water moeten. 'Want dit is volstrekt onacceptabel.'

Minderhoud is boer én lid van de Partij voor Zeeland, fel tegenstander van ontpolderingen. Zoals de meeste van de veertig aanwezigen in het statige provinciehuis is hij als bestuurslid van een waterschap deels uit hoofde van zijn functie aanwezig. De bestuurders willen nog wat uit de uitvoering halen. Gewone mensen zijn weggebleven, moegestreden; deze slag tegen de ontpolderingen is verloren, na alle jaren strijd krijgen ze er liefst dríe.

Het is allemaal de schuld van de Europese Commissie, is de centrale verdediging van Bleker. Zijn vorige plan, uit juni 2011, waarin geen millimeter van de Hedwigepolder onder water hoefde om toch aan de afspraken met Europa en Vlaanderen te voldoen, was 'een ijzersterk verhaal'. Op vragen van de Europese Commissie had Bleker in Brussel de afgelopen weken op tal van punten nadere onderbouwing gegeven.

Helaas, helaas, zei Bleker: Europees commissaris Potocnik van milieu vond het allemaal onvoldoende. Juridisch stond Nederland sterk, zei Bleker. 'We kunnen nog zeven jaar juridische procedures aangaan met Europa', aldus Bleker. 'Maar dat is zeven jaar stilstand en dat willen we niet.'

Het verhaal gaat erin als koek bij het gehoor. Tsja, Europa. Dat voelen de Zeeuwen weleens als een onweerstaanbare natuurkracht. 'De buitendijkse maatregelen zijn niet gelijkwaardig geacht', zegt Bleker nog maar eens. Hij kijkt er verslagen bij. Hier is onrecht geschied. Maar de kwestie moet nu opgelost.

In het provinciehuis ontrolde zich aldus precies het scenario waar de Europese Commissie het afgelopen jaar voor vreesde: dat ze door Nederland de zwartepiet zouden krijgen toegespeeld voor een probleem dat in essentie een Nederlands binnenlands politiek probleem is. Het was Blekers CDA dat een paar jaar ná ondertekening van het verdrag in 2005 waarin ontpoldering van de Hedwige was afgesproken, koude voeten kreeg na protesten van de eigen achterban.

Onder druk van het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan zochten achtereenvolgende CDA-bewindslieden naar alternatieven voor de 300 hectare tellende Hedwige. Vier wetenschappelijke rapporten toonden aan dat zo'n alternatief er niet was. Aanleg van zogenoemde schorren en slikken, waar CDA'ers zich aan bleven vastklampen, leverden niet genoeg hectares aan natuurherstel op.

Ook het alternatief dat Bleker in 2011 aandroeg, leunde toch weer zwaar op diezelfde schorren en slikken. Bleker zei zich daarbij te baseren op een nieuw rapport van onderzoeksbureau Deltares. Maar ook daarin stond weer dat zijn alternatief geen alternatief was.

Vraag aan Henk Bleker: is het conflict tussen hem en eurocommissaris Potocnik nu van wetenschappelijke of van politieke aard? 'Wetenschappelijk!', zegt hij beslist. Maar die eigen onderzoeken dan? Die geven toch aan dat Nederland zonder de Hedwige niet aan de benodigde hectares kwam? 'Ons plan was goed, maar Brussel stemde er niet mee in!'

undefined

Meer over