Bisschoppen zijn faliekant tegen condoomgebruik, ook in Afrika

De meerderheid van de Nederlandse bischoppen blijft pertinent tegen het gebruik van condooms, ook in 'noodsituaties'. 'Wij vinden dat je met het gebruik van condooms om aids tegen te gaan het paard achter de wagen spant', aldus kardinaal Simonis....

De bisschoppen waren dinsdag bijeen om zich te buigen over de oproep van mgr. Muskens van Breda om condooms in Afrika toe te staan en zo levens te sparen. 'De grote vraag is of je in extreme noodsituaties, zoals in Afrika, condooms mag toestaan om voortijdig sterven te voorkomen', aldus Simonis. 'Ik denk dat dat nooit mag. Persoonlijk zie ik niet in dat condooms ooit helpen.'

De bisschoppen hebben wel besloten een speciale commissie van moraaltheologen, artsen en 'mensen die in de Afrikaanse praktijk staan' te raadplegen om tot een definitief standpunt te komen. Mgr. Muskens bleef na de bijeenkomst bij zijn eerdere standpunt. 'Ik weet van mensen uit de praktijk in Afrika dat zij condooms verschaffen om zo leed te voorkomen. Ik ga ervan uit dat artsen en ontwikkelingswerkers weten wat ze doen. Ook die mensen hebben een geweten en denken na. Zij komen tot een andere conclusie dan de kardinaal en ik deel hun conclusie', aldus Muskens.

Als voorzitter van de conferentie zei Simonis dat de bisschoppen een afweging moeten maken welk van de twee kwaden het ergst is: het gebruik van condooms of het voorkomen van de verspreiding van aids. 'Zijn condooms een kwaad om een erger kwaad te voorkomen? Ik betwijfel dat. Je weet dat als je condooms in Afrika verspreidt, ze na korte tijd niet meer gebruikt worden. Dat is zeker het geval bij natuurvolken. Condooms helpen niet, je bevordert eerder het leed.'

De bisschoppen willen dat de commissie zich buigt over het gebruik van condooms in noodsituaties in de Derde Wereld. Zij zijn niet van plan om, zoals de Franse bisschoppen, uitspraken te doen over condoomgebruik in eigen land teneinde aids tegen te gaan. De Franse bisschoppen hebben zich uitgesproken voor condoomgebruik om besmetting met het HIV-virus te voorkomen.

De kardinaal onderstreepte tot slot dat de bisschoppen seksualiteit alleen menswaardig vinden binnen het huwelijk. Simonis: 'Anticonceptiva zijn nooit toegestaan. Ik kan me alleen het gebruik van een condoom voorstellen in een huwelijk waar een van de partners is besmet. '

Meer over