Bisschoppen 'pijnlijk getroffen' door commotie rond mgr. Eijk

De Nederlandse bisschoppen zijn 'pijnlijk getroffen' door de commotie die is ontstaan na de benoeming van dr. W. Eijk tot bisschop van Groningen....

De verklaring is volgens H. Baars, voorzitter van de vooruitstrevende Acht Mei Beweging (AMB) 'hoogst opmerkelijk'. Nog nooit hebben bisschoppen openlijk gereageerd op commotie rond de benoeming van een collega-bisschop, zegt Baars. 'Het is een signaal dat ze er ontzettend mee in hun maag zitten. Ze kunnen hun collega niet openlijk afvallen, maar ze zijn duidelijk niet onverdeeld gelukkig.'

De publicaties over de omstreden collegedictaten moraaltheologie van Eijk hebben volgens Simonis in de geloofsgemeenschap en daarbuiten grote onrust veroorzaakt. De bisschoppen betreuren het zeer dat hierdoor gelovigen zijn geraakt en de eerste werkperiode van hun pas benoemde collega wordt bemoeilijkt.

Volgens de bisschoppen is Eijk van harte bereid tot een open dialoog. De bisschoppen zijn het met Eijk eens dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen zijn docentschap in de moraaltheologie en zijn nieuwe opdracht als bisschop. Jegens de kerkelijke leer heeft een bisschop een eigensoortige benadering en pastorale verantwoordelijkheid, aldus Simonis.

Het AMB-bestuur noemt dit bijzonder: 'De bisschoppen geven officieel toe dat er een kloof is tussen leer en leven, tussen moraaltheologie en pastorale praktijk. Misschien kan die de stukgelopen dialoog op gang brengen', zegt Baars.

Eijk kwam de afgelopen weken in opspraak door de publicatie van citaten uit zijn traktaten in het weekblad Hervormd Nederland. De dictaten stelde Eijk samen voor zijn lessen aan de priesteropleidingen Rolduc in Kerkrade en het St. Janscentrum in Den Bosch.

Vooral de citaten over homoseksualiteit hebben veel stof doen opwaaien. Justitie in Groningen begon met een oriënterend onderzoek naar deze uitspraken. J. Wijsma (55), homoseksueel en diaken in de Gereformeerde Kerk van Maarssen, diende een aanklacht in wegens discriminatie.

Ook andere opvattingen van Eijk, over bijvoorbeeld het jodendom, de doodstraf en gemengde huwelijken, stuitten op weerstand.

In een brief aan de gelovigen heeft Eijk deze week geprobeerd uit te leggen dat zijn uitspraken uit hun context zijn gehaald en dat hij als bisschop een andere taakopvatting heeft dan als wetenschapper. Hij benadrukte niet van plan te zijn bepaalde groepen mensen (homoseksuelen) af te schrijven of te veroordelen. De brief wordt komend weekeinde in het bisdom Groningen voorgelezen.

Meer over