Bisschop Rwanda ontkent betrokkenheid bij genocide

Een roomskatholieke bisschop uit Rwanda heeft ontkend een van de aanstichters te zijn van de genocide in 1994. De 56-jarige Augustin Misago verscheen dinsdag voor de rechtbank in Kigali op beschuldiging van medeplichtigheid aan volkerenmoord....

De bisschop zou bijeenkomsten op hoog niveau hebben bijgewoond waar de georganiseerde moord op Tutsi's werd voorbereid. De genocide kostte ongeveer 800 duizend mensen het leven.

Als de bisschop schuldig wordt bevonden, hangt hem de doodsstraf boven het hoofd.

De rechtszaak tegen Misago wordt in Rwanda gezien als een belangrijke kwestie vanwege de betrokkenheid van de katholieke kerk bij de volkerenmoord. De kerk is ernstig bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties wegens zijn houding tijdens de massaslachting in 1994. Zij beweren dat veel geestelijken een actieve rol hebben gespeeld, door deel te nemen aan moordpartijen of ertoe aan te zetten.

De rechtszaak heeft de relatie tussen Rwanda en het Vaticaan onder druk gezet.

Meer over