Bisschop Eijk acht doodstraf legitiem

De doodstraf is soms noodzakelijk, zelfdoding is altijd verboden en 'het achterhouden van de waarheid' is wenselijk als iemand geen recht op de waarheid heeft....

Wanneer bevoegde autoriteiten het algemeen welzijn alleen kunnen bevorderen door zware criminelen de doodstraf op te leggen, dan mogen zij dat. Een misdadiger verspeelt zijn recht op leven als hij door de misdaden een bedreiging voor dat algemeen welzijn vormt, aldus Eijk in een tractaat getiteld de Iustitia, wat 'over de Rechtvaardigheid' betekent. Hiermee gaat de bisschop verder dan het Vaticaan, dat zich feitelijk tegen de doodstraf heeft uitgesproken.

Eijk is een fel tegenstander van 'directe suïcide', die hij een onrecht tegenover God noemt. 'Opoffering van het lichaam om aan lijden te ontkomen, betekent dat het lichaam en daarmee de persoon als geheel, wordt verlaagd tot een gebruiksobject', aldus Eijk.

Volgens Van Schaik meet Eijk met twee maten. Hij is tegen abortus en tegen euthanasie, maar de doodstraf mag in sommige gevallen wel. Van Schaik: 'Het ene mensenleven is kennelijk het andere niet.'

Wie indiscrete vragen gesteld krijgt, mag volgens Eijk overgaan tot 'psychologische leugens' als de vragensteller geen recht op waarheid heeft. Wie altijd recht hebben op de waarheid zijn ouders. Zij mogen ook de post van hun kinderen openmaken. Oversten mogen dat ook ten aanzien van hun ondergeschikten en bisschoppen. Seminaristen zijn verplicht tot klikken als zij bijvoorbeeld een mede-seminarist in een homo-café zien, staat in de colleges van Eijk.

Eijk wordt ook genoemd in de affaire-Rolduc, waarbij conrector A. Lemmens naar het buitenland moest vertrekken nadat bekend was geworden dat hij een jarenlange seksuele relatie had met een seminarist. Van Schaik wijst erop dat Eijk destijds heeft geprobeerd om 'de zaak zoveel mogelijk af te dekken door studenten en collega's onder druk te zetten en bepaalde brieven in handen te krijgen'.

Verder zou Eijk een vooraanstaand lid zijn van Opus Dei, het ultra-orthodoxe bolwerk van intellectuelen in de r.k. kerk. Opus Dei heeft van de huidige paus een speciale status gekregen, waardoor 'Het Werk', onder welke naam deze van oorsprong Spaanse beweging ook bekend staat, rechtstreeks valt onder paus Johannes Paulus II.

Eijk zou als 'hoofd gezinszaken' regelmatig inleidingen hebben verzorgd in het Opus-Deicentrum De Zonnewende in Moergestel. Opus Dei, dat een geheime ledenlijst heeft en een strenge geheimhoudingsplicht kent, ontkent de betrokkenheid van Eijk bij de organisatie.

Meer over