Nieuws

Bijna 13 duizend schademeldingen bij verzekeraars na noodweer Limburg

Nederlandse verzekeraars hebben in totaal 12.658 schadeclaims binnengekregen na de hevige regenval en het hoogwater in Limburg. Het gaat vooral om schade aan huizen en voertuigen, meldt het Verbond van Verzekeraars in een eerste inventarisatie van alle binnengekomen meldingen.

Een onder water gelopen tuinhuis in Noord-Limburg. Beeld ANP
Een onder water gelopen tuinhuis in Noord-Limburg.Beeld ANP

Het is nog niet bekend hoe hoog het totale schadebedrag is. Eerder gaf de koepelorganisatie voor Nederlandse verzekeraars wel aan dat het waarschijnlijk om meer dan 100 miljoen euro gaat.

Naar schademeldingen gemeten, is Valkenburg aan de Geul de zwaarst getroffen gemeente. Uit de Zuid-Limburgse plaats kwamen bijna drieduizend claims binnen bij verzekeraars. Ook in Heerlen en Meerssen is er veel schade, zo melden de verzekeraars.

De meeste claims, ruim negenduizend, zijn afkomstig van particulieren en betreffen schade aan het huis of de inboedel. Daarnaast meldden 2.100 particulieren schade aan hun auto. Ook kwamen er 1.250 claims van ondernemers binnen.

Verzekerbare rampen

De meeste schadegevallen bij particulieren zijn volgens het Verbond van Verzekeraars gedekt. Maar er zijn ook gevallen waar de verzekering niet toereikend is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zakelijke polissen. ‘Bij ondernemers heb je meer maatwerk. Je kunt er als zakelijke klant voor kiezen een polis af te sluiten zonder dekking voor overstromingsschade op je gebouwverzekering. De kosten kunnen dan lager uitpakken’, legt een woordvoerder van de brancheorganisatie uit. Ze wijst erop dat verzekeraars in sommige gevallen meer hebben vergoed aan ondernemers in Limburg dan ze strikt noodzakelijk moesten doen.

Verzekeraars wijzen er ook op dat schade als gevolg van een overstroming van de Maas niet-verzekerbaar is. Als zo’n grote rivier buiten de oevers treedt, is het risico dat verzekeringsmaatschappijen omvallen als ze alle schade op zich nemen namelijk te groot. Of er meldingen van schade door Maaswater zijn binnengekomen bij Nederlandse verzekeraars, is nog niet bekend. Ook schade aan gewassen van boeren is niet altijd verzekerd.

Het Verbond van Verzekeraars wil overigens graag in gesprek met de overheid over manieren waarop grote rampen als overstromingen wel verzekerbaar kunnen worden. Door klimaatverandering zal noodweer namelijk vaker tot ernstige overlast leiden, zo is de verwachting.

Het kabinet bestempelde de watersnood in Limburg formeel als ramp. Dat betekent dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, bij de Rijksoverheid om financiële hulp kunnen vragen. Dat gebeurt via de Wet tegemoetkoming schade door rampen, maar de precieze toepassing moet nog worden uitgewerkt.

Meer over