Bijlmerboy, stralenkrans

Maximaal? Optimaal? Goed? Te weinig? Rob van Gijzel: 'Ik geef over mijn handelingen geen kwalificatie. Ik ga mezelf geen rapportcijfer geven.' Uitgerekend de volksvertegenwoorder die zich, aldus Ferry Mingelen, niet met een kluitje in het riet liet sturen, weigerde gisteren een oordeel te vellen over zijn inbreng bij het onderzoek...

Monumentaal? Verpersoonlijking van de hoop? Levende legende? Ja, jaaaah, riepen programmamakers en deskundigen de afgelopen dagen in koor, Nelson Mandela is zelfs een 'stralenkrans'. Af en toe werd, voor de vorm, een kritische kanttekening geplaatst. Maar het bezoek van Mandela aan Nederland is bedoeld als dankbetuiging, en bij zo'n gebaar passen onheilstijdingen niet. Hij is, zeiden deskundigen, de vader van de natie die boven de partijen staat. Pia Dijkstra zat, in Zuid-Afrika, tussen een rijtje journalisten die zijn uitspraken glimlachend opschreven. 'Ik ben een erg ijdel man', zei de president schertsend, 'ik schep graag op.'

De NOS-studio zat vol Zuid-Afrika-kenners. Ze reageerden op uitspraken van Mandela over aids en criminaliteit. Niemand nam een gepeperde uitspraak voor zijn rekening over het feit dat het ANC dezelfde machtspositie dreigt op te eisen als de Nationale Partij. Ook maakten ze zich nauwelijks zorgen over Mandela's opvolger Mbeki. De president: 'Geen mens kan het hele land in z'n eentje herenigen.' Correspondent Erik van Ees probeerde het nog even: 'Mbeki houdt niet van kritiek.' 'O', grinnikte Joop van Zijl, 'dat is vervelend natuurlijk hè.' Het door hem geleide studiogesprek wilde maar niet sprankelen. Een discussie werd het al helemaal niet. Er waren veel te veel gasten uitgenodigd. 'De jeugd, de toekomst, wordt weleens gezegd', knikkebolde Van Zijl.

Vandaag arriveert dus de president. Hij komt, hij komt, hij komt, de goede Nelson. Burgemeester Patijn zal Mandela de Gouden Medaille van de stad Amsterdam uitreiken. Hij sprak, voor de hoofdstedelijke AT5-camera, de zoetste woorden: 'Het is een fe-no-me-na-le man. En ik ben zó blij dat ik 'm voor het eerst mag ontmoeten!'

Meer over