Bijdrage werknemers redt derde jaar WW-uitkering

Werknemers gaan de komende twee jaar maximaal 70 euro per jaar betalen om na ontslag recht te houden op een langer lopende werkloosheidsuitkering, tot maximaal 38 maanden. Daarmee wordt inkorting van de wettelijke WW-uitkering, die op 1 januari 2016 begint, alsnog ongedaan gemaakt.

null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

Dit hebben vakbeweging en werkgevers dinsdag besloten, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken. De aanvulling op de wettelijke WW wordt volledig betaald door de werknemers. Dat komt de komende twee jaar neer op 0,2 procent van het jaarsalaris tot een maximum van 52 duizend euro. Daarna zal de premie oplopen tot 0,75 procent van dat jaarsalaris.

Het gaat om een uitwerking van het Sociaal Akkoord van april 2013. Daarin gingen de sociale partners akkoord met verkorting van de WW-duur, terwijl het kabinet organisatorische steun beloofde bij de 'reparatie', het in stand houden van de huidige maximumduur, maar dan zonder overheidsgeld.

Stapsgewijs

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximumlooptijd van de werkloosheidsuitkering stapsgewijs verkort van drie jaar en twee maanden tot twee jaar op 1 januari 2019. Nu geldt nog als vuistregel dat een gewerkt jaar recht geeft op een maand werkloosheidsuitkering, met een maximum van 38 maanden. Straks geeft 38 jaar werk nog maar recht op twee jaar WW-uitkering.

Vakbeweging en werkgevers willen de huidige rechten handhaven. Zij gaan die reparatie van de WW-ingreep daarom nu in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) regelen. Asscher is bereid die cao-afspraken vervolgens aan hele bedrijfstakken op te leggen. Voor bijna 6 miljoen mensen, ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking, geldt een cao.

Reparatie

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland roepen hun leden op om de reparatie ook te regelen als voor hen geen cao geldt. FNV-voorzitter Ton Heerts roept ondernemingsraden op in actie te komen om de reparatie te regelen.

Welk bedrijf de organisatie van die extra WW-rechten gaat regelen is nog niet duidelijk. De sociale partners hoopten dat uitkeringsinstantie UWV dit mocht doen, omdat dat ook de WW uitvoert. Maar het kabinet wil per se dat het UWV alleen de wet uitvoert en zich buiten de aanvullingen houdt.

Vakbeweging en werkgevers zijn nu nog in gesprek met twee bedrijven die de WW-aanvulling willen verzorgen. Het UWV levert daarvoor wel de gegevens. De sociale partners verwachten dat op 1 maart volgend jaar de eerste overeenkomsten kunnen worden getekend over de uitvoering van cao-afspraken over de WW-aanvulling. Maar de sociale partners wijzen er ook op dat bedrijven de aanvulling zelf kunnen betalen of individueel kunnen verzekeren.

Meer over