'Bij Loek Winter is er altijd een plan B'

Zorgondernemer Loek Winter voegde aan zijn trofeeënkast deze week een ziekenhuis toe in Zoetermeer. Zijn overnames zijn een succes, maar het personeel betaalt er wel de prijs voor.

DOOR JEROEN TROMMELEN

Zorgondernemer Loek Winter is een rusteloze jager met een overvolle trofeeënkast. Zijn bedrijf Winter Top Holding is het topje van de paraplu waaronder volgens de Kamer van Koophandel maar liefst 51 bv's schuilgaan, in werkelijkheid zelfs meer.

Winter heeft aandelen in 25 centra voor diagnostiek en gespecialiseerde zorg, runt enkele vastgoed-bv's en beheerskantoren en is eigenaar van de IJsselmeer Ziekenhuizen en van de instelling voor geestelijk gehandicaptenzorg Zonnehuizen.

Daarmee houdt het niet op. Afgelopen week werd de overname bekend gemaakt van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Dat leek zich voor te bereiden op de fusie met drie andere ziekenhuizen in de regio - een fusie die nu dus van de baan is.

Een extra ziekenhuis stond al langer op de wensenlijst van de 53-jarige zorgondernemer. Na de overname van de polderziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord viel zijn oog op het St. Jans Gasthuis in Weert. Die transactie liep echter spaak over de gewenste eigendomsverhoudingen.

'Ik zou ook met veel plezier een academisch ziekenhuis beetnemen', zei hij vorig jaar tegen deze krant. 'Daar zit veel verbeterpotentieel. Maar instellingen die nu veel marge hebben, worden me niet gegund.'

Winter Top Holding is geen bedrijf, maar een financiële constructie zonder één man personeel. Het echte bedrijf waarmee Winter in 1995 de vrije markt betrad, was het diagnostisch centrum in Amsterdam. Dat centrum was het begin van de 'DC Groep' van de holding, die zich inmiddels uitstrekt tot Den Haag, Maastricht, Almere, Rotterdam, Roermond, Alkmaar en Voorschoten.

Het is een franchiseketen van grotendeels zelfstandige behandelcentra waarin de groep soms een aandeel heeft van 30 tot 50 procent. De organisatie denkt te kunnen doorgroeien met zes klinieken per jaar. In de centra worden hyperefficiënte diagnoses gesteld en worden patiënten behandeld in de financieel aantrekkelijke niches van de gezondheidszorg.

De DC Groep staat los van de in 2008 overgenomen IJsselmeer Ziekenhuizen (MC Groep), maar in beide takken van het bedrijf hamert Winter op verbetering van bedrijfsvoering, zowel bij de inzet van personeel als in het aanbod van zorg. In Emmeloord en Lelystad werkten voor de overname 155 mensen in het lager- en middenmanagement. Na de operatie waren er daar 55 van over.

Iets soortgelijks staat het Langeland Ziekenhuis nu waarschijnlijk te wachten. Dat de Raad van Bestuur van die instelling toch kiest voor een toekomst met de private zorgondernemer, is te begrijpen, omdat die Zoetermeer een 'volwaardig basisziekenhuis' heeft beloofd. Dat is inclusief een afdeling intensive care, die door de regionale samenwerking al grotendeels naar Gouda en Den Haag was verdwenen.

Of zo'n compleet maar relatief klein ziekenhuis op de lange duur economisch rendabel kan zijn, wordt door marktkenners betwijfeld. De jongste overname van Winter lijkt ietwat strijdig met de door hemzelf gepropageerde opvatting dat regionale ziekenhuizen beter moeten samenwerken en zich moeten specialiseren om te kunnen overleven.

Het aantal ziekenhuizen in Nederland blijft vrijwel zeker dalen en de toekomst van Langeland is daardoor op middellange termijn onzeker. 'Bij Winter is er altijd een plan B', zegt een collega-zorgondernemer die anoniem wil blijven. 'Misschien gaat het hem uiteindelijk om het onroerend goed. Ook dat is een teken van goed ondernemerschap.'

De meeste bedrijven onder de paraplu van Loek Winter opereren succesvol. De van oorsprong Limburgse radioloog is daardoor uitgegroeid tot een gekoesterd rolmodel voor private zorg, hoewel niet bij iedereen. Begin dit jaar nam hij voor het eerst een instelling over die gefinancierd wordt met geld uit de AWBZ: de Stichting Zonnehuizen, die zorg levert aan geestelijk gehandicapten.

Direct na die overname was Winter bikkelhard tegen het personeel, zegt bestuurster Sengul Sozen van FNV-Abvakabo. Van de 2.300 personeelsleden moesten er bijna 800 verdwijnen. 'Ouderen en mensen met een ziekte waren oververtegenwoordigd in de groep die weg moest. Winter wil het liefst een lege organisatie met zo veel mogelijk zelfstandigen die voor de productie zorgdragen'.

De bond deed aangifte bij het meldpunt Leefstijdsdiscriminatie en verzamelde een waslijst klachten voor een zwartboek , dat nog moet worden gepubliceerd. Veel ontslagen werknemers kunnen volgens Sozen aantonen dat hun werkplek niet is verdwenen, maar na hun vertrek is ingevuld door stagiairs of uitzendkrachten. De mensen die mochten blijven, kregen volgens haar een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin de CAO-bepalingen voor de sector 'desgewenst ongeldig worden verklaard'.

Gehandicaptenzorg heeft andere cliënten dan diagnostische centra of ziekenhuizen, benadrukt ze. 'We vroegen Winter er rekening mee te houden dat continuïteit en bekende gezichten bij geestelijk gehandicapte cliënten extra belangrijk zijn'. Daar werd volgens haar nauwelijks rekening mee gehouden. 'Ondertussen was hij vreselijk aardig naar de cliëntenraad die hij gouden bergen beloofde. Maar voor ouders en voogden is soms moeilijk te bepalen hoe de kwaliteit van de geleverde zorg zich ontwikkelt.'

De vakbondsbestuurster is verbitterd, geeft ze toe. 'Ons standpunt over privatisering van de zorg is bekend. Na elf jaar besturen in de zorg ben ik tot de conclusie gekomen dat niet de mens, maar het geld centraal staat.'

Winst maken is voor Winter inderdaad belangrijk. Bij de Stichting Zonnehuizen was het verlies in enkele jaren opgelopen tot 18 miljoen euro. De ziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad zijn drie jaar na de overname alweer rendabel. Hoe dat zit met zijn keten van DC-klinieken is moeilijker te achterhalen. Volgens vakblad Medisch Contact draaide de DC Groep in 2010 een verlies van ruim 6 ton op een omzet van 12,4 miljoen.

Wie de overname van het Langeland Ziekenhuis gaat financieren, is onbekend. Afgelopen februari nam Rabo Private Equity een minderheidsbelang in de DC Groep, maar die tak van het bedrijf beperkt zich tot de diagnostische centra en is bovendien niet volledig eigendom van Loek Winter, maar voor de helft in handen van investeringsmaatschappij Squoia bv. In april bleek uit een uitspraak van de Amsterdamse Ondernemingskamer dat er hooglopende ruzie is tussen de twee aandeelhouders van Squoia over de koers van de groep.

Aandeelhouder Dirk Brouwer zag weinig in het plan om de koers te verleggen naar de AWBZ-zorg. Winter vond dat hij geen recht van spreken had en zich niet met zijn zaken moest bemoeien. 'Vanaf het prille begin is jouw inbreng in arbeid of toegevoegde waarde minimaal', scheef hij in een vinnige e-mail. De rechter benoemde een scheidsrechter die de ruzie moet onderzoeken. Brouwer en Winter wilden niet op dit artikel reageren.

Profiel

Bedrijf: Winter Top Holding

Waar: Bussum

Sinds: 2011

Aantal werknemers: 0

Jaaromzet: Onbekend

undefined

Meer over