'Bij integratie hoort emancipatie'

De emancipatie van migranten moet centraal worden gesteld bij de integratie. Dit betekent dat er 'flinke' eisen aan hen mogen worden gesteld, maar ook dat de overheid meer mogelijkheden tot integratie moet bieden....

Dit staat in de nota Het hoofd koel, het hart warm die de Kamerfractievan GroenLinks dinsdag presenteerde. De partij wil niet dat er hogere toelatingseisen worden gesteld aan huwelijksmigratie, zoals onlangs door het kabinet is besloten. GroenLinks vindt dat het recht op een vrije keuze voor een levenspartner niet verder mag worden beperkt dan de eis dat de partners minstens 18 jaar moeten zijn en dat in het gezin een minimumloon wordt verdiend.

Meer over