'Bij de PVV is het idealisme ver te zoeken, het gaat om aanzien'

Op het nieuwjaarsfeestje bij PVV-Kamerlid Hero Brinkman thuis, vorige week zaterdag, was hij nog one of the guys: een ervaren zakenman die zich joyeus bewoog tussen nieuw PVV-talent. Maar Carlo de Bruin stond op dat moment al niet meer op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Kort voor het feestje had hij zijn prominente tweede plek moeten opgeven. Net als in Noord-Brabant viel ineens een belangrijke pijler weg onder de provinciale opmars van de PVV.


Een paar dagen na het feestje vertelt De Bruin, in zijn kantoor in Hoofddorp, waarom hij op het laatste moment is vertrokken. Hij was iets begonnen dat zich niet verhield met de politiek van de PVV. Een project om moslimmeiden aan het werk te krijgen in de zorg. Minder moslimmeiden in de uitkering, meer hoofddoekjes aan het bed; dat is goed voor iedereen, zegt hij. Het bracht hem in een spagaat. Hij vroeg subsidie aan bij de provincie waar hij zich verkiesbaar had gesteld. Terwijl zijn PVV juist woest tekeergaat tegen 'onzinsubsidies' voor multiculturele projecten.


De Bruin zegt: 'Ik heb er lang over nagedacht, maar uiteindelijk kan ik meer voor de maatschappij bereiken met dit project, dan in de provincie.'


Hero Brinkman slaat terug met een heel andere lezing van het plotselinge vertrel van De Bruin: 'Carlo is van de lijst gehaald, omdat hij zijn verklaring van goed gedrag niet voor elkaar heeft. Hij is twee keer aangehouden voor rijden onder invloed.'


De Bruin: 'Ik ben één keer aangehouden voor rijden onder invloed. Met die verklaring was een procedurefout gemaakt. Het moddergooien is begonnen.'


Carlo de Bruin is 'echt klaar' met de PVV, zegt hij. Hij bewondert nog steeds de daadkracht van Hero Brinkman en Geert Wilders ('Geert sliep twee uur per nacht, ik heb nog nooit iemand met zo'n drive gezien'). Maar hij is, zegt hij ook, te eigenzinnig om zich te voegen naar een partij waar discipline de regel is. Een partij die liever onervaren ja-knikkers heeft als volksvertegenwoordigers, dan idealisten 'met kwaliteit en van niveau'.


'De PVV-kandidaten zijn inhoudelijk niet sterk, maar wel goed getraind. Ze klappen niet snel uit de school. Ze zijn gecommitteerd aan de hiërarchische structuur.' Dat is, zegt hij, een keuze. 'Voor het grootste deel is het strategie om mensen aan te nemen die nieuw zijn, en in de hiërarchie passen. Hoe minder gedrevenheid er is, hoe beter ze zullen luisteren. Als je de keuze hebt tussen mij en Eric Lucassen, wie kies je dan? Dat keert zich uiteindelijk als backfire tegen te partij.'


De Bruin was twee jaar intensief bezig met een carrière binnen de PVV. Hij zag een advertentie in de krant, schreef een brief, sprak met de partijtop en belandde in een klasje voor aanstaande Tweede-Kamerleden.


'De eerste keer dat ik in het klasje zat van Geert, begon ik over de website van de PVV. Ik zei: er staat niets op over de islam. Daar kreeg ik meteen ruzie over. Geert werd kwaad. Het was niet aan de orde, wat ik zei. Dat is jammer. Ik begrijp het wel. Geert komt niet uit het bedrijfsleven, hij is niet gewend teams aan te sturen. Maar de PVV groeit en moet dat gevoel loslaten. Uiteindelijk moet je mensen vertrouwen geven.'


De partij koos voor Lucassen (inmiddels in opspraak geraakt) in de Tweede Kamer, en niet voor De Bruin. Maar Hero Brinkman, zelf al druk genoeg, had een sterke nummer twee nodig in Noord-Holland. 'Dat wilde ik graag doen.' Tijdens het nieuwjaarsfeestje thuis op de boerderij van Brinkman werd de kandidatenlijst gepresenteerd.


'Je hebt ze gezien. Wat vond je ervan?'


'Het zijn mensen met goede intenties, maar ze hebben geen enkele politieke ervaring - op één na. Daar is bewust naar gezocht. We willen als PVV geen aftreksel zijn van Leefbaar, of van de VVD. Maar als je kijkt naar het niveau... Als jij het niveau hebt om met Geert in discussie te kunnen gaan, dan doe je zoiets niet. Dan laat je je niet knotten.'


'Zéker niet de strijd tegen de islam. Zeker 99 procent van de PVV'ers interesseert dat helemaal niks.'


'De PVV is een partij die een hele nieuwe groep mensen allerlei mogelijkheden biedt. Dat gaat om respect, om reputatie en om aanzien. Dat is iets menselijks. Vanuit mijn werk kijk ik naar de motivatie van mensen: waarom doen ze wat ze doen. Bij de PVV doen ze het niet vanuit hun idealisme. Ze zijn er wel, maar het zijn er weinig. De meesten willen wel wat veranderen, maar het gaat ze ook om de extra's: aanzien, respect, en om de kans op een goede baan.'


Onder de kandidaten op de lijst voor de provincie Noord-Holland, ziet hij twee uitzonderingen. Allebei vrouw, en allebei met een multiculturele achtergrond. 'Bij de anderen denk ik: waar gaat het je om? Zit je hier voor jezelf, of om iets voor Nederland te betekenen? Bij de meesten mis ik de drive en het idealisme.'


Zijn eigen idealisme heeft hem, denkt hij, de kop gekost.


'Ik heb Hero over het project verteld, en hij heeft het er met Geert over gehad. Nu word ik politiek gepakt. Ik ben er echt klaar mee.'


Meer over