Bij benadering

ZOUDEN Felix Rottenberg en Matthijs van Nieuwkerk werkelijk door NPS en Vara zijn benaderd of ze de presentatie op zich willen nemen van een geheel vernieuwde actualiteitenrubriek op Nederland 3?...

Dat las ik, maar het leek me sterk.

Zulke dingen gaan in Hilversum altijd anders.

De Leiding is ontevreden over de uitstraling van Nova, dus ze nodigt de redactie uit voor een educatieve boswandeling. Eerst wordt een kopje koffie met een gevulde koek genuttigd, vervolgens begint men een argeloos kringgesprek over het weer en de kansen op een snelle formatie, en ten slotte komt, kwasi-gemoedelijk, de cruciale vraag.

'Wat vinden jullie er zelf van?'

Dan moet je van goeden huize komen om met een stalen gezicht te antwoorden dat je 't zelf perfect vindt gaan.

Maar Kees Driehuis - net een spraakmakend interview met Abdullah Haselhoef op zak - gaf geen krimp, en in een reactie van een half uur waarbij hij telkens werd bijgevallen door Margriet Vroomans en Rob Trip, en een beetje door Willem Lust, hield hij staande dat er bij Nova aan actualiteiten werd gedaan zoals er in Zuid-Korea wordt gevoetbald: fris, verrassend, met hart en ziel.

Daar had de Leiding even niet van terug.

Had ze het zelf misschien te somber ingezien, en zou het niet verstandig zijn het oordeel van een onafhankelijke deskundige in te roepen?

De netmanager!

Dat ze daar niet eerder aan hadden gedacht!

Dus vroegen ze audiëntie bij Matthijs van Nieuwkerk, die weliswaar nog maar betrekkelijk kort in functie was, maar die gedurende blauwe maandagen bij Het Parool en bij de dorpszender AT5 van leidinggevende capaciteiten blijk had gegeven, en die bovendien als anchorman van een olijke praatrubriek had bewezen dat hij ook het presenteervak onder de knie had.

'Wat vind jij van Nova, Matthijs?'

'De kijkcijfers zijn bedroevend. Nog geen derde van wat Barend & Van Dorp scoren.'

'Daar gaat het nu even niet om - het gaat er om wat je er van vindt.'

'Sinds wanneer gaat het niet meer om de kijkcijfers? MetDe Gids haalde ik soms het dubbele.'

'Met wat?'

'Met De Gids. Tot in de Volkskrant geprezen omdat ik er bekende Nederlanders in behandelde, en er een sportkwisje in verwerkte. Die kant moet het op, als het ooit nog wat moet worden met de publieke omroep. Je denkt toch niet dat de mensen tot na half elf willen opblijven om nóg een keer te kijken naar de Palestijnse vlag van mevrouw Duisenberg, of naar allochtone jongeren met leerproblemen?'

'Eerlijk gezegd hebben wij zelf ook onze twijfels. De vraag is alleen wat je eraan zou moeten doen.'

'Om te beginnen de hele presentatie verbouwen.'

'Maar heb jij zo gauw drie nieuwe presentatoren?'

'Twee is genoeg.'

'Noem er 's één?'

'Felix Rottenberg.'

'Denk je echt dat die zou willen?'

'Ik heb 't er wel eens met 'm over gehad. En hij wil wel. Op voorwaarde dat we het samen doen.'

'Met jou? Maar je bent net netmanager geworden!'

'Als het erom gaat RTL4 met een moderne en dynamische late-night-show van de bak te blazen, ben ik bereid mijn functie ter beschikking te stellen.'

Laat je dus niks wijs maken over de manier waarop die dingen in Hilversum gaan.

Ze gaan zo. Bij benadering.

Meer over