Nieuws

Biden wil voortouw nemen in klimaataanpak, ondanks corona en internationale spanningen

President Joe Biden wil de VS weer een leidende rol geven in de wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis. Zijn eerste stap: veertig wereldleiders uitnodigen voor een virtuele klimaattop in april, onder wie Xi Jinping en Vladimir Poetin.

Biden komt vrijdag aan op het vliegveld van zijn woonplaats Wilmington. Beeld AFP
Biden komt vrijdag aan op het vliegveld van zijn woonplaats Wilmington.Beeld AFP

Na China is Amerika de grootste CO2-uitstoter ter wereld. De aanpak van klimaatverandering is een van de speerpunten van Bidens presidentschap. Een van zijn eerste acties was dan ook de Verenigde Staten weer laten aanhaken bij het klimaatakkoord van Parijs, waar zijn voorganger Donald Trump uit was gestapt. Met dat akkoord uit 2016 sprak het grootste deel van de wereld af klimaatopwarming in elk geval onder de 2 graden te houden, en liefst onder de 1,5 graden.

Wil dat doel in zicht blijven, dan moet er snel actie worden ondernomen, waarschuwde de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, eerder deze week. In november van dit jaar vindt er weer een belangrijke VN-klimaattop plaats, in Glasgow. De virtuele top van Biden is in aanloop hiernaar. Guterres vreest dat de voorbereidingen voor de top averij oplopen doordat de coronacrisis de mogelijkheden tot overleggen beperkt.

Maar er zijn meer potentiële problemen voor een internationale klimaataanpak: er zijn oplopende spanningen tussen Westerse landen en China en ook de relatie met Rusland is gespannen. Het Witte Huis hoopt desondanks gezamenlijk op te blijven trekken als het gaat om klimaataanpak, zei een medewerker tegen persbureau AP. Daarom zijn Xi Jinping van China en Vladimir Poetin van Rusland ook uitgenodigd.

Initiatief

Hier komt bij dat Amerika onder Trump juist zijn leidende rol uit handen gaf, zeker op gebied van de klimaataanpak. Het zal voor het eerst in vier jaar zijn dat een Amerikaanse leider weer deelneemt aan een serieus klimaatoverleg. De vraag is of Biden erin slaagt het initiatief op het wereldtoneel weer terug te pakken, zoals hij wenst. Ook daarvoor is succes bij de top voor hem belangrijk. Mark Rutte is overigens niet uitgenodigd.

Het Witte Huis is van plan rond de bijeenkomst ‘ambitieuze’ uitstootdoelen voor 2030 te presenteren, en dringt er bij de genodigden op aan ook met plannen te komen. Biden blokkeerde sinds zijn aantreden onder meer een oliepijpleidingproject dat olie vanuit Canada naar de zuidkust van de VS zou moeten brengen, deed de winning van nieuwe olie en gas op federaal land in de ban en beperkte subsidies voor fossiele brandstoffen. Onder Trump werd de binnenlandse olieproductie juist opgevoerd.

Veel van die klimaatbesluiten neemt Biden tot nu toe per decreet. Dat betekent dat ze niet langs het Congres zijn gegaan, en daardoor door een opvolger weer makkelijk kunnen worden teruggedraaid. Zeker als een Republikein de volgende presidentsverkiezingen wint, is die kans groot: veel Republikeinen vinden de plannen van Biden te duur en vrezen dat ze banen kosten. De verwachting is dat de president de komende tijd ook wetsvoorstellen over het terugdringen van broeikasgassen aan het Congres zal voorleggen, waar de Democraten in beide huizen een meerderheid hebben.

Meer over