'Bezuinigingen zijn een regelrechte vernedering'

HARMEN BOCKMA EN HEIN JANSSEN

'Dit is een stadion bouwen voor een topclub en vervolgens het team niet aan de competitie laten meedoen.' Het Stedelijk Museum in Amsterdam vindt de afwijzing van zijn subsidieaanvraag door de Amsterdamse Kunstraad 'buiten proporties'. Het museum - dat op 23 september wordt heropend en dan bijna twee keer zo groot is - wil ruim 15,5 miljoen euro subsidie. De kunstraad wil echter niet verder gaan dan 11,6 miljoen.

Het museum weigert een nieuwe aanvraag in te dienen. De Amsterdamse Kunstraad drong daar vrijdag op aan bij de presentatie van zijn adviezen over de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar. De nieuwe aanvraag zou voor 1 juli binnen moeten zijn. Maar het museum wil eerst de uitkomst afwachten van een onafhankelijk onderzoek naar de huisvestingslasten. Volgens het museum gaan die 2 miljoen euro hoger uitvallen.

Zakelijk directeur Patrick van Mil: 'De hoger geraamde huisvestingslasten horen bij de eigenaar van het gebouw, de gemeente, maar zijn sinds de verzelfstandiging in 2006 niet opgelost. De Kunstraad gaat daar geheel aan voorbij.'

De subsidieaanvraag is gebaseerd op het huidige bedrag dat het museum krijgt: bijna 12,8 miljoen euro, plus de 2 miljoen voor de hogere huisvestingskosten. Dat het museum die niet krijgt toegekend en daar bovenop ook nog eens 2 miljoen moet bezuinigen, noemt het 'gewoon te veel'.

Vrijdag werd duidelijk dat de Amsterdamse Kunstraad, net als wethouder Carolien Gehrels van Cultuur, de kleinere instellingen wil ontzien. De grotere moeten 10 tot 15 procent inleveren.

Maar volgens directeur Melle Daamen van de Stadsschouwburg is de bezuiniging veel hoger. 'Dit komt neer op een kwart van onze subsidie', aldus Daamen. 'De raad heeft een rekenfout gemaakt en onze korting gebaseerd op een subsidiebedrag van ruim 7 miljoen. Maar daarin zitten ook de huisvestingskosten voor de nieuwbouw verwerkt en die moet je in dit geval buiten beschouwing laten.'

Daamen vreest dat de bezuiniging gevolgen krijgt voor het artistieke beleid. 'Wij zullen dan minder risicovol moeten programmeren. Zoiets groots en kostbaars als Brandhaarden bijvoorbeeld, waarin een week lang de Münchner Kammerspiele te gast was, kan dan niet meer.'

Volgens Pia van den Berg, directeur van Theater De Engelenbak, is het negatieve advies van de raad 'een regelrechte vernedering'. De Engelenbak in de Nes in Amsterdam is opgericht in 1975 en is een professioneel podium voor alle vormen van amateurkunst. Het is een van de 23 instellingen die volgens de raad niet meer gesubsidieerd zouden moeten worden. 'Onbegrijpelijk, en echt verschrikkelijk', noemt Van den Berg het advies.

De Engelenbak heeft nu een exploitatiesubsidie van 7,2 ton.

Van den Berg: 'De argumentatie van de Raad komt erop neer dat wij overbodig zijn geworden omdat onze functie zou zijn overgenomen door de diverse buurtheaters. Maar daarmee wordt helemaal voorbij gegaan aan het feit dat wij het enige professionele theaterpodium zijn voor de top van het amateurtoneel, zowel in Amsterdam als landelijk.

'Daarnaast doen wij aan talentontwikkeling, organiseren wekelijks een Open Bak voor jong talent en maken jaarlijks een eigen productie, zoals dit jaar Het Huis van Bernarda Alba met moslimvrouwen. Door één pennestreek worden we nu afgewezen en dat is bruut. En mede zo wrang omdat we voor dit huidige kunstenplan juist zo positief zijn beoordeeld. Actievoeren bij de gemeenteraad is nu wat ons te doen staat.'

undefined

Meer over