Bezuinigingen zijn een perfect rookgordijn

Nederland rekent zich de komende maanden suf aan hoe we op termijn 35 miljard kunnen bezuinigen. Dat we allemaal ons steentje zullen moeten bijdragen wordt gepresenteerd als volkomen vanzelfsprekend....

Politiek en volk buitelen over elkaar om te bepalen wat de beste oplossing is voor dit collectieve probleem. Het is een perfect rookgordijn waarachter de relatief kleine groep idioten die verantwoordelijk is voor de financiële crisis handig kan verdwijnen. Dus voordat we gaan snijden in onderwijs en zorg zou ik het prettig vinden als er ook nog even wordt uitgerekend wat we kunnen weghalen bij dat legertje roekeloze financieel adviseurs, slapende bankdirecteuren en falende toezichthouders.

John Rouvroye, Maastricht

Miljarden
Bij alle mogelijkheden over mogelijke bezuinigingen die door 20 duurbetaalde ambtelijke werkgroepen zijn onderzocht, mis ik een erg voor de hand liggende. Stel de aanschaf van de peperdure JSF’s uit of liever nog helemaal af; dat levert miljarden op.

Paul van der Linden, Culemborg

Ontslag
Ongetwijfeld wordt u door lezers bedolven onder reacties op de bezuinigingsvoorstellen (Voorpagina, 2 april).

Politici staan ver af van de dagelijkse realiteit. Of hullen zich in vaagheden: we moeten hier eens goed naar kijken. Ik vraag mij af of ze wel weten waartoe die verschillende voorstellen kunnen leiden. Ik ben vrouw, alleenstaand, 57 jaar. Volgend jaar krijg ik ontslag omdat mijn werkgever ophoudt te bestaan. Ik heb altijd fulltime gewerkt, en ben dringend op zoek naar werk, maar óf er is geen werk óf ik ben te oud. Ik heb hard gespaard, omdat ik dit zag aankomen en het hoofd boven water wil houden.

Mijn bescheiden huurhuis heb ik een aantal jaar geleden gekocht omdat ik de huur daarvoor niet meer kon betalen. Met een aflossingsvrije hypotheek, omdat ik mij dit huis anders ook niet kon permitteren. En volgend jaar? Ik krijg maximaal één jaar WW, de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) is afgeschaft. Straks ben ik alles kwijt: baan, huis, spaargeld. Vrolijk Pasen? Ik kan niet meer eten van de zenuwen.

Anne Jacobs, Groningen

Meer over