Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie

De bezuinigingen op kunst en cultuur raken de kern van het Nederlandse culturele bestel. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies 'Slagen in Cultuur'. Daarin adviseert de raad staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra over de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar.

Joop Daalmeijer Beeld ANP
Joop DaalmeijerBeeld ANP

Het advies van de Raad voor Cultuur wordt vandaag gepresenteerd door de nieuwe voorzitter Joop Daalmeijer.

Zwakke schakels
De raad is vooral verontrust over talentontwikkeling en de creatie en productie van een pluriform cultuuraanbod. Volgens de raad moet Zijlstra maatregelen nemen om deze zwakke schakels te versterken.
Het aantal presentatie-instellingen in de beeldende kunst krimpt flink, zoals staatssecretaris Zijlstra wil.

ArtZuid, de Kunstvereniging Diepenheim, MAMA, Noorderlicht en De Paviljoens behoren tot de instellingen die een negatief advies krijgen. De raad wil dat De Ateliers en de Rijksakademie, twee post-academische opleidingen, een gezamenlijke aanvraag indienen.

In de danssector is er slecht nieuws voor Danshuis Station Zuid, DN/Club Guy & Roni, het Internationaal Danstheater en Noord Nederlandse Dans.

Collectie beheren
De raad is kritisch over een aantal musea. Het Rijksmuseum Twenthe, het Geldmuseum, Huis Doorn en Slot Loevestein zouden alleen nog geld moeten krijgen om de collectie te beheren. Voor het publiek zijn ze dan niet meer toegankelijk. Onder meer het Rijksmuseum voor Oudheden en het Mauritshuis worden geconfronteerd met een korting van meer dan 11 procent. Het Cobra Museum in Amstelveen had voor het eerst een aanvraag bij het rijk ingediend. Deze is niet gehonoreerd.

De Nederlandse orkesten krijgen harde klappen. Het Holland Symfonia, de vaste begeleider van Het Nationale Ballet, het Brabants Orkest, het Limburgs Symfonieorkest en het Zuid-Nederlands orkest krijgen geen subsidie meer van het Rijk.

Ook het Theater Instituut en jeugd-muziektheatergroep Oorkaan worden geschrapt uit de basisinfrastructuur en krijgen geen rijkssubsidie. Deze subsidie staat los van subsidies van provincie, gemeenten of fondsen. In totaal is er ongeveer 310 miljoen euro toegekend.

Wel subsidie
Goed nieuws is er voor onder andere het Nationale Toneel, het Koninklijk Concertgebouworkest, de Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet, Toneelgroep Amsterdam, het Scheepvaartmuseum, het Van Gogh en het Holland Festival: zij blijven wel in de basisinfrastructuur. Hieronder vallen instellingen die er volgens de overheid moeten zijn. Zij krijgen echter wel minder subsidie dan voorgaande jaren.

Over 73 aanvragen heeft de raad een positief subsidieadvies gegeven; aan 21 daarvan verbindt de raad een of meer voorwaarden. Bij 45 aanvragen is er sprake van een negatief subsidieadvies; in een aantal gevallen adviseert de raad de onvervulde plek in de basisinfrastructuur opnieuw open te stellen. De aanvragen werden getoetst op criteria als publieksbereik, (inter-)nationaal belang, educatie, geografische spreiding en kwaliteit.

In totaal hebben de aanvragende instellingen voor ongeveer 375 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is bijna 310 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe basisinfrastructuur.

Het rapport is hier te lezen.

Meer over