Bezuiniging Rietveld valt slecht

De voorgenomen opheffing van de glas- textiel- en keramiekafdelingen van de Amsterdamse Rietveld Academie roepen zowel intern als in de internationale museumwereld veel weerstand op....

Van onze verslaggever Pablo Cabenda

De relatief dure ambachtsafdelingen moeten onder druk van bezuinigingen nog dit jaar verdwijnen, maakte directeur Tijmen van Grootheest vorige week bekend. Inmiddels heeft één docent te horen gekregen dat haar contract niet wordt verlengd. De studenten van de afdelingen (26 op een totaal van 620 Rietveldstudenten) kunnen hun opleiding wel afmaken.

Voormalig hoofd van de glasafdeling Richard Meitner begon een protestactie tegen de aanstaande opheffing. Hij stuurde met een aantal sympathisanten binnen het Rietveld een brandbrief naar onder andere het Louvre in Parijs, het Britse Victoria & Albert-museum en musea in de Verenigde Staten, Duitsland en Japan, waarin hij om steun vraagt. Inmiddels kwamen er tientallen reacties binnen van, naast het V & A en het Louvre, ook de International Council of Museums in de Verenigde Staten die hun afkeuring uitspreken over de plannen en het unieke karakter van de opleidingen roemen.

Docent Vincent van Ginneke noemt het 'een ramp voor het kunstonderwijs' als het Rietveld de opleiding voor de bewerking van glas sluit. 'In Nederland is er geen andere opleiding die op HBO-niveau glas- en keramiekbewerking onderwijst. Als de plannen doorgaan, betekent dat een kaalslag van jewelste.'

Hij vermoedt, samen met de opstellers van de brandbrief, dat de plannen van Van Grootheest bedoeld zijn om met een shockeffect Den Haag te doordringen van de importantie van het Rietveld. Of zoals het in de brief staat vermeld: 'Wij vermoeden dat de directeur het karkas van de afdeling, met behulp van de pers, voor de neus van het ministerie van OCW wil laten bungelen. In een poging hen te overtuigen om van verdere bezuinigingen af te zien.'

Van Ginneke: 'Maar als je in Den Haag zegt dat je bereid bent om uit eigen beweging een afdeling op te heffen, geef je ze alleen maar munitie in handen.'

Directeur Thijmen van Grootheest bestrijdt dat dat zijn opzet is en laat via een persbericht weten dat uit analyses van de HBO-Raad blijkt dat de Gerrit Rietveld Academie de komende drie jaar onder druk van bezuinigingen 10 procent van haar budget moet inleveren. Van Grootheest: 'Vanaf 1998 is er elk jaar bij ons bezuinigd. Tot nu toe hebben we het kunnen uithouden met pappen en nathouden, maar ik ben niet van plan dit nog tien jaar voor me uit te schuiven. De kaasschaafmethode werkt niet meer.'

Meer over