Bezuiniging AWBZ werkt averechts

Er voltrekt zich een drastische verschuiving van chronische patiënten met een 'lichte' indicatie naar een 'zware', blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Deskundigen vrezen dat artsen de toestand van patiënten ernstiger inschatten, zodat die in aanmerking blijven komen voor betaalde langdurige zorg.

Gehandicapten en chronisch zieken demonstreren tegen de bezuinigingen in de zorg. (Archieffoto) Beeld anp
Gehandicapten en chronisch zieken demonstreren tegen de bezuinigingen in de zorg. (Archieffoto)Beeld anp

'Je hebt lieve hulpverleners die proberen het voor de patiënt zo gunstig mogelijk te maken', zegt gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Het doorschuiven van patiënten naar een hogere categorie is een gevaar, beaamt Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn in de afgelopen drie jaar veel vaker in aanmerking gekomen voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis dan in de periode daarvoor.

Hierdoor zijn de kosten van de wet waarin de langdurige zorg is geregeld, de AWBZ, explosief gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Toename zwaardere zorg
Het aantal patiënten met een 'geringe zorgbehoefte' is fors gedaald in de periode 2009-2012. Het aantal aanvragen voor zwaardere zorg ging omhoog met 50 procent naar 118 duizend. De kosten liepen op met 37 procent naar 3,6 miljard euro. Vooral in 2012 is er een duidelijke toename zichtbaar van zwaardere zorg.

Het ministerie, de toezichthouder, patiëntenorganisaties en zorginstellingen hebben geen sluitende verklaring voor de snelle aanwas van hulpbehoevenden met een zwaardere indicatie. Deskundigen vermoeden dat patiënten soms ten onrechte naar een hogere categorie worden doorgeschoven.

Gehandicapten, chronisch zieken en ouderen komen in aanmerking voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis als ze aan de hand van vragenlijsten zijn ingedeeld in één van tien zorgcategorieën voor 'zorg met verblijf'. Wie is geclassificeerd voor categorie 1 heeft weinig hulp nodig, iemand in categorie 10 veel. Sinds 1 januari 2013 hebben mensen die in categorie 1 of 2 vallen geen recht meer op een verblijf in een instelling.

Het kabinet wil in de nieuwe plannen met de AWBZ, waarover vorige week een akkoord werd bereikt, een deel van de langdurige zorg voortaan laten betalen via gemeenten. Pas vanaf categorie 5 kunnen patiënten aanspraak maken op subsidie betaald uit de centrale AWBZ-pot van het rijk.

Vandaag in de Volkskrant: Toch naar verpleeghuis door 'ernstiger' klachten

Meer over