‘Bezorgdheid’ over Rusland op NAVO-top

De NAVO-landen hebben donderdag hun ‘diepe bezorgdheid’ uitgesproken over de aankondiging van de Russische president Poetin dat zijn land voorlopig niet meer bereid is mee te werken aan het Verdrag inzake Conventionele Wapens in Europa (CFE) met de NAVO....

Van onze verslaggever Bert Lanting

De uitlatingen van Poetin sloegen in als een bom op de bijeenkomst waar de NAVO-landen onder meer overleggen over de Amerikaanse plannen voor een raketschild. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice zei dat Rusland het verdrag moet naleven. ‘Dit zijn verdragsverplichtingen en we verwachten dat iedereen daaraan voldoet.’

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen was ‘buitengewoon verbaasd’ over het ‘zeer harde’ dreigement van de Russische president. Hij vond dat Poetin ‘appels met peren’ vergelijkt door een verband te leggen tussen de plannen voor het raketschild en de naleving van het CFE-verdrag, dat limieten stelt aan het aantal troepen en conventionele wapens in Europa.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die voor het overleg in Oslo was uitgenodigd, sloeg een harde toon aan. Hij waarschuwde dat Rusland zich helemaal uit het verdrag zal terugtrekken als de NAVO-landen niet laten zien dat zij de afspraken serieus nemen. Volgens Lavrov heeft de uitbreiding van de NAVO het uit 1990 daterende akkoord ‘waardeloos’ gemaakt. ‘Natuurlijk zijn we bezorgd over het feit dat de militaire structuur van de NAVO steeds dichter naar onze grenzen kruipt.’

Volgens De Hoop Scheffer houden de NAVO-landen zich nauwgezet aan ‘de letter en de geest’ van het verdrag, ook al hebben ze tot nog toe geweigerd een nieuwe versie van het akkoord te ratificeren. Maar Lavrov sprak dat tegen. Volgens hem is Rusland het enige land dat zich aan de afspraken houdt.

Volgens het akkoord hebben beide partijen het recht verrassingsbezoeken op elkaars grondgebied af te leggen om te controleren of de ander zich aan de limieten houdt. Daaraan komt nu een einde als Rusland verder weigert mee te werken aan het verdrag.

De Russische minister zette zich in Oslo ook nog eens krachtig af tegen de plannen voor het Amerikaanse raketschild, waarvan onderdelen in Polen en Tsjechië geplaatst zullen worden. ‘Wij zien geen reële bedreiging die de bouw van het schild in Polen en Tsjechië rechtvaardigt’, zei hij. Volgens hem is er sprake van een ‘ongezonde situatie’ bij de NAVO. ‘Het zoeken van een vijand gaat door’, schamperde hij.

Meer over