nieuwsdringend verzoek tot handhaving

Bewoners Wijk aan Zee stellen ultimatum: naar rechter als provincie niets doet aan vervuiling Tata Steel

De stichting IJmondig, een groep verontruste bewoners uit het dorp Wijk aan Zee, heeft de provincie Noord-Holland vier weken de tijd gegeven om in te grijpen bij Tata Steel en Harsco, het bedrijf dat restproducten uit de staalfabriek verwerkt. Als de provincie desondanks besluit niets te doen aan de overlast die het bedrijf veroorzaakt, stapt de stichting naar de rechter.

Tom Kreling en John Schoorl
Hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Beeld Reuters
Hoogovens van Tata Steel in IJmuiden.Beeld Reuters

De bewoners van het dorp dat onder de rook van de staalfabriek ligt, hebben het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira ingehuurd om hen te helpen in de strijd. De advocaat van de stichting heeft afgelopen vrijdag een zogeheten verzoek tot handhaving naar de provincie verstuurd. Ook de dorpsraad heeft vorige week een dringend verzoek gestuurd aan PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin om veel scherper te handhaven bij Tata Steel.

In de brief van de advocaat namens de stichting staat dat het staalbedrijf een ‘lange historie’ heeft van overtredingen en ‘het veroorzaken van overlast voor omwonenden’, en dat Tata Steel en Harsco zich niet aan hun vergunningen houden. ‘Er is sprake van aanhoudende overlast voor omwonenden en blootstelling aan niet-vergunde emissies, grijze en oranje stofwolken, grafietregens en depositie van andere stoffen in de directe leefomgeving en zelfs in huis.’ De advocaat schrijft dat omwonenden ‘ademhalingsproblemen’ hebben en ‘klagen over hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en concentratieproblemen’.

Tata Steel wil niet inhoudelijk reageren op het verzoek tot handhaving van de stichting. Maar de woordvoerder zegt wel ‘verbaasd’ te zijn, omdat het bedrijf en de stichting samen in ‘overleg zijn over hoe het bedrijf de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk kan voorkomen’.

Het bedrijf Harsco raakte vorig jaar in opspraak vanwege de aanhoudende overlast die het veroorzaakt. Het Amerikaanse bedrijf dat gevestigd is op het terrein van de hoogovens verwerkt restproducten, waarbij de afgelopen jaren met regelmaat stofexplosies ontstonden, die omliggende dorpen als Wijk aan Zee bedekken met een zwart, glimmend laagje grafiet. Begin dit jaar onthulde de Volkskrant dat het bedrijf twee jaar lang, van 2014 tot begin 2016 illegaal, ‘zonder de vereiste omgevingsvergunning’, werkte. Volgens de advocaat van de stichting stoot Tata Steel daarnaast ‘frequent’ grote stofwolken uit, die in strijd zijn met de ‘emissiegrenswaarden’.

Grafiethal

Om de overlast van de zogeheten grafietregens tegen te gaan, liet Tata Steel eerder weten dat het een hal zou bouwen. Deze ‘grafiethal’ moet in 2020 af zijn en definitief een einde maken aan de grafietregen, zoals de omwonenden de zwarte roet noemen.

Maar volgens advocaat Bondine Kloostra van de stichting is het maar de vraag of die hal het probleem oplost. ‘De bouwvergunning voor de hal is direct door de provincie vergund, zonder inspraak. Er is helemaal geen deugdelijk milieuonderzoek gedaan wat het gaat oplossen. Het lost misschien een klein deel van de problemen op, maar die hal wordt vooral gebruikt om te zeggen dat ze van alles ondernemen om de overlast tegen te gaan.’ Namens de stichting gaat ze daarom ook bezwaar aantekenen tegen de hal.

De provincie laat in een reactie weten dat ze kennis heeft genomen van het handhavingsverzoek van Stichting IJmondig. ‘De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voert namens ons college de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven uit. ODNZKG beoordeelt in dat kader ook verzoeken om handhaving zoals het verzoek van Stichting IJmondig. ODNZKG onderzoekt hiertoe in hoeverre er op basis van de aangeleverde informatie en haar eigen constateringen grond is om het huidig handhavingstraject aan te passen, dan wel een nieuw traject te starten. Wij kunnen daarover derhalve op dit moment inhoudelijk niets meedelen.’

Meer over