Bewoners klagen over stalen stoep

Huurders hebben kritiek geuit op de modernisering van een huizenblok aan de Akazienstrasse. Ze zijn niet tevreden over de ramen bij balkon en woonkamer....

'Voor huurders is het slechtste nog goed genoeg', bekloeg zich een bewoner bij de Gubener Woningbouwvereniging (Guwo), eigenares van de huizen. De directeur van de Guwo begrijpt de opwinding niet. Volgens hem heeft, tijdens de inspraakbijeenkomsten voorafgaand aan de renovatie, geen bewoner gerept over de mogelijke gevaren van het stalen stoepje. Huurders blijken nu evenwel de scherpe kanten van de trede te vrezen en menen dat kinderen en bejaarden er vanwege de hoogte, 34 centimeter, niet op uit de voeten kunnen.

De Guwo laat weten dat de stoepjes wel bij de huizen horen, maar dat niemand verplicht is ze te laten staan. Verreweg de meeste bewoners zouden er overigens geen problemen van maken, meldt de woningbouwvereniging. Die heeft zich intussen bezorgd getoond over de 'ernstige desinteresse' die bewoners aan de dag leggen als het gaat om inspraakbijeenkomsten. De opkomst van huurders is steeds weer zeer gering, aldus de Guwo.

Meer over