Bewoners Atjeh blijven doof voor beloftes van Habibie

Met een boodschap van toenadering en vergevingsgezindheid was de Indonesische president Habibie vrijdag naar Atjeh gekomen. Maar zijn korte bezoek gaf aanleiding tot rellen in de provinciehoofdstad Banda Atjeh....

Om het pad te effenen had de president deze week veertig politieke gevangenen uit Atjeh vrijgelaten.

Eenmaal in Banda Atjeh stak hij een toespraak af waarin hij uitvoerig excuses aanbood voor de wreedheden die het Indonesische leger in Atjeh in het verleden heeft bedreven.

Volgens de Nationale Commissie voor de Mensenrechten zijn er de afgelopen tien jaar bijna achthonderd Atjehers om het leven gekomen door het optreden van leger en politie.

Duizenden anderen werden het slachtoffer van verkrachting en andere martelingen.

Ook sinds het aftreden van president Soeharto zijn er in Atjeh nog tientallen doden gevallen. Habibie beloofde dat de schuldigen zullen worden opgespoord en gestraft.

Habibie heeft leger en politie opgedragen een einde te maken aan hun wangedrag.

De demonstranten, die er ondanks de strenge bewaking in slaagden de moskee te bereiken waar Habibie het middaggebed bijwoonde, eisten op spandoeken een referendum over de toekomst van Atjeh - dat nu al een bijzondere status geniet in Indonesië.

De president zei echter dat de beslissing over een eventuele onafhankelijkheid voor Atjeh niet door hem kan worden genomen, maar tot de competentie van het Indonesische parlement behoort.

Wel beloofde hij Atjeh een verbetering van de infrastructuur. De spoorlijn die vroeger door de provincie liep zal worden hersteld. De haven en het vliegveld van Banda Atjeh zullen worden verbeterd, zodat de vaak streng islamitische Atjehers voortaan zonder lange omwegen naar Mekka kunnen voor hun pelgrimstocht. De kinderen van de slachtoffers van het militaire geweld krijgen een studiebeurs, zo beloofde Habibie.

De betogers toonden zich teleurgesteld. Zulke beloftes horen ze al jaren uit Jakarta, zeiden ze. Maar intussen zien de inwoners van Atjeh zelden iets terug van de rijke opbrengsten van de gas- en oliebronnen.

Meer over