Bevolking groeide vorig jaar sterk met 100 duizend

Het aantal inwoners van Nederland is het afgelopen jaar met ruim 100 duizend toegenomen tot 15,7 miljoen. De groei was de hoogste van de afgelopen vijf jaar en bedroeg 20 procent meer dan in 1997, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)....

Het CBS verwacht dat Nederland in de loop van 2001 16 miljoen inwoners zal hebben. Daarna zal het bevolkingscijfer verder stijgen. Door de vergrijzing zal het tempo echter afnemen. Omstreeks 2020 zal de 17 miljoen worden bereikt, maar waarschijnlijk zal de 18 miljoen nooit worden gehaald. Volgens het CBS blijft het bevolkingsaantal steken op 17,4 miljoen, rond 2040.

De groei van de bevolking wordt verklaard uit een groter aantal geboorten en een omvangrijker immigratie. Veel immigranten hadden de Nederlandse nationaliteit. Hierbij gaat het om Antillianen of Nederlanders die in het buitenland hebben gewoond. De immigratie van Turken, Marokkanen en Surinamers was geringer dan in het begin van de jaren negentig, die van asielzoekers groter.

Het CBS ziet de gunstige economische situatie als mogelijke oorzaak van de vermindering van de emigratie en de stijging van het aantal geboorten.

Meer over