'Beveiligers scheiden vaker, dat is een duidelijk signaal'

amsterdam De beveiligers zijn boos. Niet zozeer omdat ze meer loon willen, maar een betere balans tussen werk en privé. Dat zegt FNV Bondgenoten naar aanleiding van de recent vastgelopen cao-onderhandelingen. Volgens bestuurder Ton Neijenhuijs hebben de beveiligers er schoon genoeg van dat ze nauwelijks kunnen genieten van hun vrije tijd en dat de werkgever hen vraagt zich nóg flexibeler op te stellen.

'Het aantal scheidingen in de beveiliging ligt al boven het landelijk gemiddelde. Dat lijkt me een duidelijk signaal', zegt Neijenhuis. Volgens hem verlieten in 2009 1.176 beveiligers hun man of hun vrouw. In totaal werken er circa 35 duizend mensen in deze sector.


Volgens hem ligt het vastlopen van de cao-onderhandelingen dan ook echt niet alleen aan het feit dat de werkgevers de looneis van 1,1 procent afwijzen. Zij vinden een eenmalige uitkering van 125 euro bruto voor 2011 voldoende, oftewel 0,5 procent.


'Het draait om de manier waarop de werkgevers hun mensen behandelen', zegt Neijenhuis. 'Beveiligers hebben het gevoel altijd klaar te moeten staan voor de baas. Beveiligers kunnen, zeker in de huidige arbeidsmarkt, geen kant op. Ze zijn bang voor het verlies van hun baan en dus ook bang voor de baas die maar doet wat hem goed dunkt.' Zo wil de werkgever adv-dagen kunnen opknippen in uren en 12-uursdiensten invoeren. 'Dat betekent dat je straks zo nu en dan een halve dag vrij bent. Dan rust je niet uit en is de balans tussen werk en privé nog verder te zoeken.'


Ron Follon van werkgeversclub VPB erkent dat 'de huidige afspraken over arbeidstijden volstrekt onwerkbaar zijn'. 'Maar ik ken geen enkele werkgever die zijn beveiliger over de kling wil jagen.' Volgens hem willen de werkgevers juist nieuwe afspraken maken over de arbeidstijden zodat ze 'gezonder kunnen roosteren binnen deze 24-uurs industrie', maar ziet de vakbond dit niet zitten.


'Ze maken echt gebruik van je', concludeert Erik Zuurman. 'Binnenkort begint men hier met gebroken diensten. Dan werk je drie uurtjes in de ochtend, en drie uur in de avond. Dat maakt mij niet uit. Ik woon bij mijn ouders en het is maar tien minuutjes rijden naar mijn werk. Maar ik heb ook collega's die een end verderop wonen.' Zuurman werkt als beveiliger in Ter Apel. Nog wel, want onlangs heeft hij gehoord dat zijn contract niet wordt verlengd. 'Ik heb negen jaar in de beveiliging gewerkt, en nooit een vast contract gekregen. Het is mooi geweest.'


Ook Linda Spronck vindt de plannen van de werkgevers te veel gevraagd. Zij werkt als beveiliger in een Limburgs asielzoekerscentrum en vindt haar beroep prachtig. Maar: 'Ik heb een keer in de vier weken een weekend vrij. En als ik een andere keer twee dagen achter elkaar vrij ben, dan is dat alleen maar omdat ik de nachten ervoor nachtdienst heb gehad.'


En dat heeft gevolgen voor het sociale leven van de alleenstaande Spronck. 'Ik ben vermoeider en ik heb een lastig rooster. Ik merk dat ik daardoor vrienden verlies. Als ik dat zeg op mijn werk, antwoorden ze: ach, dat hoort nu eenmaal bij de beveiliging.'


Meer over