Beurs vergroot speelruimte van banken bij emissies

Banken krijgen bij emissies van effecten meer mogelijkheden om koersen te stabiliseren. Dit heeft de effectenbeurs maandag in een circulaire bekend gemaakt....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In de toekomst mogen naast de syndicaatsleider ook de andere leden van het syndicaat tijdelijk een koers van een bepaald fonds 'stabiliseren'. Ook krijgen banken de mogelijkheid om een koers te stabiliseren die boven de emissieprijs ligt. Dit betekent niet alleen forse koersdalingen na een emissie kunnen worden beperkt, maar ook snelle koersstijgingen kunnen worden afgeremd.

In september 1993 verbood de beurs naar aanleiding van de HCS-affaire koersmanipulatie, waarbij leden van de beurs - al of niet in opdracht van een buitenstaander - via massale kopen of verkopen de koers naar een bepaald niveau proberen te sturen.

Koersstabilisatie - in 1990 ondersteunde de ABN Amro bijvoorbeeld maandenlang de koers van het nieuwe beursfonds Randstad - werd onder voorwaarden wel toegestaan. Hiermee wilde de beurs voorkomen dat nieuwe emissies op een fiasco zouden uitlopen.

Internationaal is het gebruikelijk dat banken koersen stabiliseren in het kader van een 'orderlijk marktverloop'. Hierbij wordt beoogd de koers een juiste afspiegeling te laten zijn van vraag en aanbod. In 1993 werd koersstabilisatie beperkt tot een periode van dertig dagen na de storting op de nieuw genoteerde effecten.

Daarnaast moesten de banken transacties in het kader van koersstabilisatie openbaar maken en in een register bijhouden. Verder was koersstabilisatie alleen voorbehouden aan de syndicaatsleider en mochten dergelijke transacties alleen gedaan worden als de beurskoers onder de introductieprijs was gedaald.

Deze laatste twee voorwaarden heeft de beurs nu geschrapt. Volgens de circulaire zijn deze bepalingen onnodig restrictief gebleken. Bij de introductie van het aandeel Vendex op de Amsterdamse beurs werd op de eerste dag al 23 procent van alle aandelen verhandeld. Hierbij steeg de koers aanvankelijk fors. Later werden de aandelen weer op grote schaal aangeboden. Syndicaatsleider ABN Amro had op dat moment echter niet de mogelijkheid in te grijpen, omdat de koers nog boven de emissieprijs lag.

Verder heeft de beurs bepaald dat behalve de syndicaatsleider in de toekomst ook andere leden van het bankensyndicaat dat de emissie begeleidt, de koers mogen stabiliseren.

Ze moeten zich aan dezelfde regels houden als de syndicaatsleider. Met deze aanpassing hoopt de beurs een juiste balans van rechten en plichten binnen het syndicaat te bewerkstelligen.

Binnen syndicaten worden verliezen of winsten door koersstabilisatie gelijkelijk verdeeld. In het verleden kwam het nogal eens voor dat syndicaatsleden elkaar na een introductie in het vaarwater zaten door bijvoorbeeld op grote schaal baisse-transacties (gericht op een verwachte koersdaling) af te sluiten. Deze marktverstorende transacties door mede-syndicaatsleden worden nu verboden.

Meer over