Betrekkingen Ankara met Nederland beter

Turkije wil dat minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal tegen de herfst naar Ankara reist voor overleg over het bestrijden van terrorisme....

Van onze verslaggever

Ewoud Nysingh

DEN HAAG

De diplomaat kwam met de Turkse eisen na afloop van een persconferentie in de Haagse residentie van de Turkse ambassadeur, Zeki Çelikkol. De ambassadeur is vrijdag in Nederland teruggekeerd nadat Ankara hem in april had teruggeroepen om het ongenoegen te tonen over de Nederlandse houding ten aanzien van het Koerdisch parlement in ballingschap.

Een woordvoerster van minister Dijkstal zei gisteren dat Binnenlandse Zaken op de hoogte is van de Turkse wens. Er wordt gekeken naar een voor beide landen zo geschikt mogelijk moment voor een bezoek, aldus de woordvoerster.

Op 14 april is ÇCelikkol door zijn regering naar Ankara teruggeroepen na de oprichtingsvergadering in Nederland van het Koerdische parlement in ballingschap. Volgens Ankara is het 'zogenaamde Koerdische parlement' een mantelorganisatie van de PKK, de terroristische organisatie van de separatistische Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Den Haag staat op het standpunt dat het verbieden van zo'n bijeenkomst in strijd is met de grondwet, waarin het recht van vereniging en vergadering is vastgelegd. Volgens Ankara moeten de afspraken volgens internationale verdragen voorgaan. Turkije vindt dat de bijeenkomst een inbreuk maakte op de Turkse territoriale integriteit.

Ankara heeft zich ingenomen betoond met het bezoek, midden juni, van het waarnemend hoofd van de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), A. Kievits, en het hoofd van het landelijk coördinatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is toen gesproken met leden van de Turkse binnenlandse veiligheidsdienst (MIT) over het eventueel vervolgen van Turkse terroristen in Nederland. Er is vervolgens een liaison-officier van de BVD op de Nederlandse ambassade in Ankara aangesteld.

öCelikkol bevestigde gisteren dat de Nederland van de zogeheten Rode Lijst is afgevoerd. Dit is een geheime Turkse lijst met landen waarmee geen militaire zaken mogen worden gedaan. Ook Nederland heeft de militaire handelsbeperkingen tegen Turkije, die waren afgekondigd na de Turkse inval in Noord-Irak, opgeheven.

De ambassadeur zei geen garanties te hebben gekregen dat Nederland het 'zogenaamde Koerdische parlement' niet meer zal toestaan bijeen te komen. Maar öCelikkol verwacht dat Den Haag zich na de 'zware en moeilijke' periode wel twee keer zal bedenken. 'In de toekomst zal blijken, als de dialoog op gang komt, of de vierhonderd jaar oude betrekkingen volledig zijn genormaliseerd.'

Meer over