Betoging van Molukkers loopt uit op hevige rellen

De demonstratie vanwege de oprichting van de RMS-republiek 45 jaar geleden is dinsdagmiddag gedurende korte tijd flink uit de hand gelopen toen een groep actievoerders zich losmaakte van de naar schatting drieduizend demonstranten en naar de Indonesische ambassade probeerde op te trekken....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De Haagse politie verwacht dat het aantal arrestaties nog sterk zal oplopen. Voor herkenning wordt gebruik gemaakt van videobeelden van de rellen. Elf agenten raakten gewond, van wie één ernstig, evenals een aantal leden van de Molukse ordedienst en enkele journalisten. Zo'n zestig auto's liepen schade op en bij tientallen woningen en winkels werden ruiten ingegooid. 'Niemand had dit verwacht', aldus RMS-president F. Tutuhatunewa.

Omstanders waren er getuige van dat enkele agenten hun wapen trokken. De politie ontkent dit echter. Wel bevestigde de politie later op de dag dat twee fragmentatiebommen naar agenten zijn gegooid.

De vechtpartij met de ME brak uit nadat een groep van zo'n veertig demonstranten op de Groot Hertoginnelaan door de eigen Molukse ordedienst braken. Tot dan was de demonstratie vreedzaam verlopen. De groep, die zich aan het einde van de stoet bevond, zwol al gauw aan tot zo'n tweehonderd man. Ze hoopten via een zijweg alsnog bij de Indonesische ambassade te komen.

De politie had echter alle toegangswegen tot het gebouw afgesloten. De demonstranten bekogelden de agenten daarna met stenen en ook werd met vlaggestokken geslagen. Een politiewagen werd omgegooid en ruiten van auto's en omliggende woningen moesten het ontgelden.

Agenten keken toe hoe op auto's werd gedanst. Hoofdcommissaris Brand van de Haagse politie bestreed op een persconferentie echter dat de ME te laat is ingezet. 'Voor de ME uit wordt er altijd schade aangericht. Daar ontkom je gewoon niet aan.'

Met twee waterkanonnen en de wapenstok probeerden vervolgens tientallen ME'ers de groep terug te dringen. De actievoerders werden na enkele charges in de richting van de Houtrusthallen gedreven waar de viering van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS) zou plaatsvinden. Daar werd nog een pompstation overvallen.

Vlak bij de ambassade heerste er nog enige tijd een grimmige sfeer omdat de politie er sterk rekening mee hield dat de actievoerders zouden terugkomen. Volgens het hoofd van de Molukse ordedienst, J. Latumaerissa, die zelf aan het hoofd gewond raakte, was de actie mogelijk van tevoren gepland. Zo konden de tientallen bewakers niet met elkaar overleggen omdat de auto met de portofoons plotseling zoek was. Ook werd Latumaerissa als eerste neergeslagen.

'Dat was duidelijk bedoeld om me uit te schakelen. We hebben toen het sein aan de ME gegeven dat we het niet meer hielden. We hebben onze best gedaan, maar hoe voorkom je zoiets? Die jongens zijn ook zo emotioneel, zo gefrustreerd', zegt Latumaerissa.

Veel bewoners beklaagden zich na afloop dat ze niet door de politie en de gemeente waren ingelicht over de demonstratie. Het is de tweede keer in vijf jaar dat de jaarlijkse herdenking op rellen uitloopt. De schade aan auto's en huizen, die niet gedekt wordt door verzekeraars, wordt nu geschat op zeker enkele tonnen.

'Mijn vrouw was zo bang dat ze ons kind in het toilet opsloot', zegt H. Dekkers, eigenaar van een hotel. Hij schat de glasschade op zo'n vijftien mille. 'De gemeente wist dat dit een risico-demonstratie was en toch zijn we niet tijdig gewaarschuwd. Dan hadden we tenminste onze maatregelen kunnen nemen. Een schande is het.'

Meer over