Betalen van smeergeld strafbaar

Bedrijven die in het buitenland ambtenaren omkopen om contracten in de wacht te slepen, zijn voortaan strafbaar. De overeenkomst tussen de 29 landen van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is maandag op de jaarlijkse ministersvergadering officieel goedgekeurd....

KRF, AFP, DPA

PARIJS/WASHINGTON

Drijvende kracht achter het akkoord zijn de Verenigde Staten. Zij hebben enige jaren geleden al Amerikaanse bedrijven verboden buitenlandse overheidsfunctionarissen steekpenningen te betalen. Ze eisten daarop ook dat andere landen wettelijke maatregelen zouden treffen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Daarbij vonden de Amerikanen vooral Duitsland en Frankrijk en in mindere mate Japan op hun weg. Deze wilden een akkoord dat internationaal bindend zou worden verklaard, maar de VS vreesden dat dat te veel tijd zou vergen. De OESO-lidstaten hebben nu afgesproken de wettelijke aanpassingen voor het einde van het jaar af te ronden.

Twee jaar hebben de landen nodig gehad om het eens te worden. Daarbij liepen de gemoederen soms hoog op, aangezien volgens schattingen de contracten die met smeergeld worden binnengehaald, jaarlijks een waarde van tientallen miljarden dollars vertegenwoordigen.

Vorige maand beschuldigde Washington Bonn en Parijs van 'subsidiëring van corruptie'. Daarmee doelden de Amerikanen op de mogelijkheden die Duitse en Franse bedrijven hebben om bedragen die aan omkoping uitgeven van de belasting af te trekken.

Behalve het prille akkoord liggen tijdens de ministersvergadering die op dit moment in Parijs wordt gehouden, tal van discussiepunten op tafel. Op de eerste dag komt het economische beleid van de industrielanden ter sprake. Centraal daarbij staat voor de bewindslieden, onder wie minister Wijers van Economische Zaken, hoe de werkgelegenheid het beste kan worden bevorderd. Staatssecretaris Van Dok bespreekt onderwerpen over internationale handel en investeringen.

Wijers gaf maandag bij de opening van de conferentie concreet aan welke voordelen te behalen zijn als overheden meer taken afstoten. Hij betoogde dat deregulering en ook herregulering nodig is voor een land om sneller te kunnen inspelen op de veranderingen in verschillende marktsectoren. 'Omdat wetgeving voortvloeit uit de politieke wijsheid van de dag, moeten we ons blijven afvragen of de regering nog steeds een reden heeft om in te grijpen.'

Hierbij haalde Wijers de openbare nutsbedrijven aan. Voorheen waren tal van sectoren, waaronder de telecommarkt, het domein van monopoliebedrijven die in handen waren van de staat. Tegenwoordig dienen zich steeds meer aanbieders aan, waardoor concurrentie mogelijk is.

Wijers onderstreepte dat overheden niet de fout moeten maken de veranderende rol op te vatten als een uitsluitend minder optredende taak.

Hij verwees naar de mededingingswet, waarmee Den Haag concurrentie wil stimuleren door prijsafspraken tussen bedrijven en kartelvorming te verbieden. 'Hier treden we als overheid juist harder op.'

De ministers van Buitenlandse Zaken buigen zich vandaag vooral over de vraag in hoeverre de OESO, tot voor kort een gesloten club van rijke industrielanden, nog nieuwe leden moet toelaten, nu de laatste paar jaar Mexico, Zuid-Korea, Tsjechië, Hongarije en Polen zijn binnengelaten. Steeds meer landen willen lid zijn van de club die een hoog aanzien geniet.

Dit punt is vooral van belang tegen de achtergrond van de toekomstige rol van de OESO. De organisatie, vooral bekend om haar doorwrochte studies zou hiermee juist ten tijde van de rasse globalisering nog altijd van belang kunnen zijn.

Meer over