Bestuurscollege Den Helder declareerde er lustig op los

Het college van burgemeester en wethouders in Den Helder lijkt te bestaan uit kleine krabbelaars. Uit een uitgelekt rapport van accountantsbureau VB Deloitte & Touche rijst het beeld op dat de bestuurders hun persoonlijke uitgaven zoveel mogelijk proberen te verhalen op de gemeente....

Van onze verslaggever

Weert Schenk

DEN HELDER

Een ander, vorige week gepresenteerd onderzoek, uitgevoerd door accountantsbureau KPMG, stelt vast dat twee wethouders ieder een bedrijf op kosten van de gemeente hebben bevoordeeld. Er was geen sprake van een algemeen belang. Beide rapporten zijn in opdracht van de gemeenteraad gemaakt.

VB Deloitte & Touche geeft een verbluffend inzicht in het declaratiegedrag van de gemeentebestuurders. Zo kocht het college, van wie slechts twee van de vijf leden roken, in vier jaar tijd voor ruim veertienduizend gulden aan rookwaren.

Wethouder E. Kip, die na de jongste raadsverkiezingen niet terugkeerde, ging met een oud-marineofficier, vergezeld door hun beide echtgenotes, in het kader van de zeilmanifestatie Sail naar Londen. Ze vlogen eerste klas en bekeken ook de musical Miss Saigon. Totale kosten van het uitje: achtduizend gulden.

De financiële situatie in Den Helder is zo slecht dat de stad tot voor kort nog onder curatele van het rijk stond. Voor de bestuurders was dat geen reden om elke cent twee keer om te draaien.

Betalingen met de gemeentelijke creditcards werden in het geheel niet onderbouwd. In 1996 ging dat om meer dan tienduizend gulden. Autokilometers werden oncontroleerbaar gedeclareerd op basis van 'kilometers binnen Den Helder, kilometers buiten Den Helder en kleine kosten'.

Burgemeester en wethouders declareerden uitgaven, zoals de huur van een rokkostuum (150 gulden), waarvoor ze van de gemeente al een vaste jaarlijkse, belastingvrije representatievergoeding ontvangen van ongeveer achtduizend gulden.

Burgemeester W. Hoekzema, tevens landelijk VVD-voorzitter, wordt geacht van dit bedrag zijn contributie, honderd gulden, van het Genootschap van Burgemeester te betalen. Hij leverde de bon in bij de gemeente.

Een bijeenkomst met burgemeesters in het Holiday Inn-hotel in Amsterdam kostte Den Helder 2500 gulden. Voor een 'reünie met jaargenoten' incasseerde Hoekzema 919 gulden.

Niets leek onmogelijk. Volgens rekenstaatjes, die huisaccountant VB Deloitte & Touche overigens eerer had goedgekeurd, blijkt dat wethouder J. Manderfeld zich op kosten van Den Helder voor in totaal minstens 3800 gulden met de taxi naar een Amsterdams ziekenhuis liet vervoeren. Hij werd daar behandeld tegen kanker. Voor een dinertje met een gedeputeerde voerde wethouder Kip een bedrag op van 900 gulden.

In het rapport van KPMG wordt de vloer aangeveegd met twee wethouders. Wethouder Kip liet een privé-weg naar een restaurant volledig op kosten van de gemeente asfalteren zonder dat dit een een gemeentelijk belang diende. Zijn collega G. Nijpels gaf opdracht het binnenterrein van een manege te asfalteren voor een bedrag dat ver beneden de kostprijs lag.

Volgens KPMG kan dit soort zaken ertoe leiden dat ook elders binnen de gemeenteljke organisatie mensen dit gedrag overnemen en als 'normaal' gaan beschouwen. Ook is het een verkeerd signaal aan de burger, zegt KPMG.

Het accountantsbureau ging juist aan de slag naar aanleiding van een zaak vorig jaar, waarbij twee ambtenaren 164 duizend gulden hadden verduisterd. Ze lieten een aannemer en een installateur werkzaamheden verrichten voor hun voetbalclub en een botanische tuin.

Volgens het onderzoek was de afdeling financiële controle hiervan op de hoogte, maar de wethouder werd niet geïnformeerd. Het argument was dat de wethouder nauwe contacten onderhield met de aannemer. Het hoofd van de afdeling financiële controle was toevallig ook bevriend met de ondernemer. De twee ambtenaren mochten vanwege 'hun grote verdiensten' bij de gemeente blijven werken.

B en W weigeren commentaar op de bevindingen van de accountants. Burgemeester Hoekzema zegt de meningsvorming niet te willen beïnvloeden. De gemeenteraad bespreekt de rapporten volgende week in een speciale vergadering.

Meer over