Bestuurlijke botsing

Het menselijk drama dat zich in de nacht van 26 op 27 oktober in het detentiecentrum op Schiphol afspeelde, is verdrongen door een bestuurlijk drama....

De gemeente Haarlemmermeer wil, met 'Volendam' en 'Enschede' in hetachterhoofd, ten koste van alles voorkomen dat zij de zwartepiet krijgttoegespeeld, mocht straks blijken dat de veiligheid van het complexinderdaad tekortschoot. Al vanaf het moment dat het - officieel tijdelijke- complex werd geopend, is er on-enigheid over de naleving van deveiligheidsvoorschriften. Toen na de brand andermaal gebreken werdengeconstateerd in het gedeelte dat nog steeds in gebruik is, was voor hetgemeentebestuur de maat vol. Vorige week gelastte het college van B en Wdaarom de sluiting, binnen 36 uur, van het detentiecentrum.

Donner houdt vol dat er op het moment van de brand niets mis was met deveiligheid. Dat vond ook de gemeentelijke brandweer, die na een inspectiekort voor de ramp geen redenen zag het detentiecentrum te sluiten.Burgemeester Hertog verzette zich bovendien ook na de brand tegen degroeiende druk van de gemeenteraad om het complex alsnog te sluiten. Totdatde burgemeester vorige week donderdag plotseling een draai van 180 gradenmaakte. Niet erg consequent dus.

De bewindsman wijst er verder op dat hij de lokale wens hetdetentiecentrum te sluiten, moet afwegen tegen het algemeen belang. Debolletjesslikkers die er nu nog zitten, kunnen niet worden overgeplaatstvoordat zij zich hebben ontdaan van hun smokkelwaar. Bovendien zullen erook in de toekomst cellen nodig zijn.

De bezorgdheid van de gemeente over de veiligheid van de gedetineerdenweegt niet minder zwaar dan de wens van de minister het complex open tehouden. Des te treuriger is het daarom dat ook de commissaris van dekoningin in Noord-Holland er niet in is geslaagd beide partijen tot elkaarte brengen.

Donner had er verstandig aan gedaan zich te realiseren dat in deNederlandse verhoudingen de autonomie van de lagere overheid wordtgekoesterd. Als overleg geen oplossing biedt, verdient een uitspraak vande bestuursrechter altijd nog de voorkeur boven bestuursdwang. Of hetdetentiecentrum nu openblijft of wordt verplaatst, uiteindelijk zal Donnerweer met de gemeente om de tafel moeten gaan zitten.Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over