Bestuurders zorgmolochs domineren adviesraad

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), die zich vorige week sterk uitsprak voor verdere schaalvergroting in de zorg, wordt gedomineerd door bestuurders en werknemers van grote, veelal uit fusies ontstane zorginstellingen....

Van onze verslaggever Merijn Rengers

Vijf van de negen door de koningin benoemde leden van de raad werken voor dit soort grootschalige organen: twee als bestuurder, twee als toezichthouder, en een als medisch specialist. Dat blijkt uit de cv’s van de kroonleden, die de RVZ publiceert op haar website.

Het advies van de RVZ, uitgebracht in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid, werd in de Tweede Kamer en daarbuiten met verbazing ontvangen. De Kamer maakt zich grote zorgen over de vele fusies in de zorg.

Volgens Chris Wiggers, secretaris van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), een belangenorganisatie van kleine zorginstellingen, fungeert de raad als spreekbuis van de grote zorgmolochs. ‘De RVZ, en dan vooral de voorzitter, wekt ten onrechte de indruk dat kleine ziekenhuizen niet meer van deze tijd zouden zijn, en dat er vooral meer gefuseerd moet worden.’

Rien Meijerink – voorzitter van de RVZ, toezichthouder bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, en consultant – zegt dat hij objectief oordeelt en zijn vele petten goed gescheiden houdt. ‘Het is zaak je vele rollen uit elkaar te vissen. Dat is deel van mijn vak.’

Dat het niet meevalt om rollen uit elkaar te vissen, blijkt uit een verslag van een bijeenkomst van experts in Bilthoven, die mede aan de basis heeft gelegen van het enthousiasme van de raad over schaalgrootte.

Op de deelnemerslijst staat Marjanne Sint – oud-voorzitter van de PvdA, voormalig topambtenaar bij VROM, én een van de kroonleden van de RVZ – vermeld als bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken in Zwolle (‘het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland’, aldus de website).

Belangenverstrengeling? Een woordvoerder van Minister Klink: ‘Er is geen sprake van een dubbele pet, maar van een samenloop van omstandigheden.’ Marjanne Sint werd begin dit jaar ‘op basis van haar deskundigheid als bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken gevraagd voor de rondetafelbijeenkomst’. In dezelfde periode trad zij toe tot de RVZ.

Meer over