Bestrijd de crisis slim en solidair

CRISIS Om de crisis te bestrijden moet je niet kil bezuinigen, zoals het kabinet doet, maar slim, solidair en 'groen' investeren.

JOB COHENEMILE ROEMER en JOLANDE SAP

Onze economie verkeert in een recessie die zich dreigt te verdiepen tot een crisis van grote omvang. Een crisis die banen verloren doet gaan, lonen onder druk zet en de oudedagsvoorziening bedreigt. Een crisis die de solidariteit en het vertrouwen in de toekomst ondermijnt.

Het kabinet en zijn gedoogpartner zitten op de handen. Maar het is juist tijd om de handen uit de mouwen te steken. Zodat de langetermijnbelangen van Nederland het winnen van kortetermijnwinstbejag of kortzichtige bezuinigingsdrift. Want een recessie bestrijd je met solidaire bezuinigingen, slimme investeringen én hervormingen. Niet met kil bezuinigen zoals het kabinet doet. Door de rekening neer te leggen bij mensen die part nog deel hebben gehad aan deze crisis. Die aanpak leidt tot méér crisis, waardoor duizenden mensen werkloos worden en het herstel van de economie in de kiem wordt gesmoord.

Er is een alternatief. PvdA, SP en GroenLinks komen vandaag - op onze gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst 'Een ander Nederland' - met een solidair, slim en 'groen' investeringsplan, waarmee we mensen perspectief bieden op werk, mensen opleiden en zorgen voor duurzame innovatie en vergroening.

We scheppen werk door energiezuinige woningbouw te bevorderen en om te schakelen naar duurzame energie. In Duitsland leverde dat tienduizenden banen op. Daarnaast scheppen we werk door kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte voor jongeren en starters. We versnellen het onderhoud aan scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen om de bouw van extra werk te voorzien. We geven de Afsluitdijk en andere dijken een vervroegde en grondige opknapbeurt.

We behouden werk door een nieuwe deeltijd-WW in te voeren. Die verbeteren we door deelnemers te scholen. Zo kunnen ze straks niet alleen terug naar hun oude bedrijf, maar ook naar een andere werkgever. Ook zorgen we ervoor dat mensen tijdelijk ergens anders mogen werken met behoud van het huidige dienstverband. We helpen langdurig werklozen aan de slag met loonkostensubsidie en laten jongeren doorleren door voor een tweede studie het 'gewone' en geen verhoogd collegegeld te vragen gedurende de crisis. Mbo'ers stimuleren we om door te leren.

Tot slot helpen we mensen om werk te vinden. Met een 'werkpoule' per sector kunnen kleine bedrijven veel sneller en met minder risico werknemers vinden. Ook helpen we werkgevers en jongeren door de tekorten aan technisch personeel op te lossen door omscholing van jongeren die zonder baan zitten.

JOB COHEN is fractieleider van de PvdA. EMILE ROEMER is fractieleider van de SP. JOLANDE SAP is fractieleider van GroenLinks.

Zie voor de volledige tekst VK.NL/OPINIE

undefined

Meer over