'Bestorming Melilla is doorgestoken kaart'

Het regent records in de Spaanse enclave Melilla in Marokko: steeds weer slagen meer migranten er in over de grenshekken te klimmen. Vijfhonderd haalden het op dinsdag, een dagrecord. Het opvangkamp barst uit zijn voegen, zegt mensenrechtenadvocaat José Alonso telefonisch vanuit Melilla. Hij zet zich met de Vereniging voor de Mensenrechten in voor de immigranten.

'Het kamp is ingericht op 450 personen. Er zitten er nu bijna 2.000. Er zijn tenten van het leger en het Rode Kruis opgezet op de binnenplaats, maar daar staat het nu ook propvol. Vorige week, toen het nog niet zo vol was, waren er al relletjes omdat er onvoldoende voedselrantsoenen voor iedereen waren.'

Hoeveel immigranten zijn bij de bestorming gewond geraakt?

'Wij schatten dat ongeveer een honderdtal personen gewond is geraakt, aan beide zijden van de grens. Van een van die jongens was zijn onderarm praktisch los gesneden. Aan de Marokkaanse kant zijn volgens getuigen twee doden gevallen. Er is daar flink gevochten. Tientallen gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis van Nador. Hier zijn ook een aantal mensen behandeld, maar beduidend minder.

'Sinds het optreden in Ceuta (15 immigranten verdronken, de politie vuurde 145 rubberkogels af, red.) pakt de politie het rustiger aan.'

Kloppen de schattingen van de autoriteiten dat er nog duizenden immigranten klaar staan in Marokko?

'Tien dagen geleden vertelde de minister van Binnenlandse Zaken tijdens zijn bezoek hier dat er 30 duizend mensen klaar stonden. En toen dat kennelijk niet genoeg angst opriep, werd het cijfer drie dagen later opgehoogd naar 80 duizend. Een feit is dat niemand precies de getallen weet. Hier boven op de berg, waar de Marokkaanse politie de zaak strak in de gaten houdt, kamperen er misschien een stuk of duizend. Maar in de provincie Nador heeft niemand er zicht op. Veel van de Syrische vluchtelingen wachten daar in hotels en pensions hun kans af.'

Hoe verklaart u het nieuwe record terwijl de veiligheidsmaatregelen juist zijn verscherpt?

'Er heeft nog nooit zoveel Marokkaanse politie op de berg gezeten en die werkt nauw samen met de Spanjaarden. En dan toch zo'n massale bestorming. We hebben al eerder het vermoeden uitgesproken dat het doorgestoken kaart is. De Spaanse regering wil haar beleid van een harde aanpak tegen de migratie kracht bijzetten, dan komt een bestorming natuurlijk goed uit.'

Volgens de regering zitten de maffia's van mensensmokkelaars achter de bestorming.

'Een paar dagen geleden is de man die zestien jaar het hoofd van de vreemdelingenpolitie van Ceuta was ontslagen, omdat hij in een interview heeft gezegd dat er helemaal geen grote georganiseerde maffia's bestaan. Dat was een vinger op de zere plek. Dat er maffia's zijn die mensen in de landen van onder de Sahara ophalen en hier over de grens zetten, is een fabeltje.'

Wat is dan de oplossing?

'Het is net bekend geworden dat de Spaanse ambassadeur in Kinshasa is ontslagen omdat hij voor 4.000 dollar per persoon visa verkocht aan Congolezen. Dat is de echte maffia. Spanje heeft jarenlang illegale immigratie gestimuleerd, omdat er goedkope arbeidskrachten nodig waren. Het probleem is dat de grens hier nu gesloten is en dat de situatie van de immigranten gereguleerd moet worden. Het is te hopen dat nu op Europees niveau wordt gewerkt aan een oplossing. En dat ze vanuit Brussel beter in de gaten houden hoe het Europese geld hier in Melilla wordt besteed.'

undefined

Meer over