'Bestookt? Geenszins. Gewoon goed voorgelicht'

'Oh nee, daar heb je d'r weer een!' sist CDA-Kamerlid S. Buijs als hij de vergaderzaal van de Kamer binnenloopt voor de behandeling van de Drank- en Horecawet....

'Nee Ben, ik heb nu geen tijd.' Nog voor Pauw Buijs kan aanklampen, schiet deze de vergaderzaal binnen. 'Ik moet niks van dat gelobby hebben. Ik kan zelf wel nadenken', zegt hij. Pauw even later: 'Vanochtend wou hij nog wel praten hoor.'

Het viel voor parlementariërs die de afgelopen dagen praatten over de distributie van drank en tabak in Nederland, waarachtig niet mee om de vertegenwoordigers van slijters, tabakswinkeliers, bierbrouwerijen en de natte horeca te ontwijken. De tribune zat vol, perscentrum Nieuwspoort puilde uit, tijdens pauzes in de vergaderingen werden volksvertegenwoordigers aangesproken voor ultieme wijzigingen in moties en amendementen. 'We worden werkelijk bestookt', vertelt PvdA-kamerlid Apostolou. 'Een ongelooflijke hoeveelheid nota's, onderzoeken, kant en klare moties.'

Heeft dat alles effect gehad? 'Ja, ik herken wel wat formuleringen in wat hier voorbijkomt', zegt secretaris De Graaf van het Productschap Wijn met een flauwe glimlach. Hij pleit onder meer tegen een dreigend verbod op wijnproeverijen. Adviseur 'public affairs' Pauw, heeft zich voor de gelegenheid verhuurd aan de tabakswinkeliers en probeert voor hen een dreigend verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken tegen te gaan. Motie nummer 18 van VVD en D66 verwoordt precies wat zij willen.

De belangen liggen duidelijk. Borst wil terugdringing van reclame voor drank en tabak, minder plekken voor verkoop. Alle betrokken sectoren niet. De bestorming van de politiek is niet van de laatste dagen of weken. Toen twee jaar geleden duidelijk werd wat ze van plan was, ging een samenwerkingsverband van de drankensector met ambtenaren van Volksgezondheid in de slag.

Het verband kreeg evenwel 'de indruk dat ze niet serieus werd genomen', vertelt op de tribune een manager van een grote brouwerij. Daarop brachten de drie grote kanonnen van de alcoholproductschappen voor bier, gedestilleerd en wijn (Wiegel, Kamminga en Gruijters) een bezoek aan Borst. Sindsdien gaat het contact al heel wat beter .

Toen waren de Kamerleden aan de beurt. Kant van de SP wou niet praten, vertellen ze. 'Die vindt drankproducenten natuurlijk de vijand van de staat.' Ook Van der Vlies (SGP) zegt dat hij een verzoek tot een persoonlijk gesprek afgewezen heeft. 'Niet zo erg', zegt iemand van de brouwersdelegatie. 'Hun standpunt was ons toch al duidelijk.'

Met woordvoerders als Apostolou (PvdA), Scheltema (D66) en Udo (VVD) hadden ze evenwel één tot meerdere gesprekken, persoonlijk en telefonisch. 'Het hoort erbij, het zijn belangenvertegenwoordigers', zeggen de meeste betrokken Kamerleden zuchtend, maar berustend. Alleen VVD'er Udo, die de afgelopen twee dagen heftig Borsts voorstellen bekritiseerde, vond al die ongevraagde aandacht helemaal niet vervelend. 'Bestookt? Geenszins. We zijn gewoon goed voorgelicht door het bedrijfsleven. En ik vind dat dat het gelijk aan zijn zijde heeft.'

Meer over