Beste van de klas, maar ze moest van school om te leren naaien

Op jonge leeftijd nam ze deel aan het verzet en verrichtte belangrijk koerierswerk. Jo Hamers-Post bleef haar hele leven strijden tegen onrecht.

null Beeld x
Beeld x

Ze was tijdens de oorlog de ideale koerierster. Vanuit spergebied IJmuiden bracht Jo Post vervalste persoonsbewijzen, distributiebonnen en ausweisen naar Haarlem. Daar waren de verzetsgroepen rond Hannie Schaft, Truus Menger, Jan Bonekamp en Freddy Oversteegen gevestigd.

Post was een belangrijke verzetsstrijder die in de oorlog veel riskant werk heeft gedaan. Ze bracht het er toen zonder kleerscheuren van af, maar de oorlog zou haar desalniettemin blijven achtervolgen. Op 1 juni overleed ze op 94-jarige leeftijd toch nog tamelijk onverwacht.

Ze werd geboren als een na oudste in een katholiek gezin van negen kinderen in IJmuiden. Haar vader, Cees Post, was eerst paardenverzorger, later koetsier en ten slotte verhuurder van handkarren en bakfietsen. Ze was de beste leerling van de klas - met alleen maar achten en negens op haar rapport, maar ze moest op haar 12de van school om te leren naaien en aan het werk te gaan - iets wat ze volgens haar zoon Coen jr haar hele verdere leven als een grote onrechtvaardigheid beschouwde.

Verzet

In 1938 ontmoette ze Coen Hamers, haar latere echtgenoot, die een baantje als boekhouder had in de vishal van de Gebr. Prins. Vlak voor het begin van de oorlog was hij dienstplichtig militair en daarna werd hij gemobiliseerd. Tijdens de Duitse invasie was Hamers gelegerd bij de kustverdediging in IJmuiden. Omdat de vishal al snel sloot , kreeg hij diverse andere baantjes. Tijdens de oorlog raakte hij meer en meer betrokken bij het verzet.

Samen met Cas van den Bosch en pater Pontianus van het plaatselijke kapucijnenklooster bracht hij de Duitse stellingen in de duinen in kaart. Het belangrijkste werk was het maken van valse stempels en papieren. Daar was Hamers buitengewoon goed in. Jo Post stopte dan die papieren in de zadelbuis van haar fiets en bracht ze naar Haarlem.

De illegale werkzaamheden concentreerden zich rond haar ouderlijk huis aan de Heerenduinweg in Velsen. Van daaruit konden verzetslieden bij een eventuele inval pijlsnel wegkomen in de duinen. Dat huis kreeg de naam CP, wat formeel stond voor Cees Post, maar in werkelijkheid voor Commando Post.

Zeven kinderen

In het laatste oorlogsjaar kwam de verzetsgroep IJmuiden-Oost onder bevel te staan van de gewestelijke commandanten Engels en Sikkel. Op 16 februari 1945 was er een grote inval van de politie op verschillende adressen van de groep. Een van hen werd gefusilleerd en een aantal werd vastgezet, maar bij huize Post kon iedereen op tijd ontsnappen.

In augustus 1945 trouwde ze met Coen Hamers. Ze zouden zeven kinderen krijgen. Hij bleef nog een aantal jaar in het leger en richtte later onder de naam Regina Velsen een importbedrijf voor honing en zuidvruchten op. Na zijn pensionering speelde een oorlogstrauma op, ook door de zogenoemde Velser Affaire: een vermeend complot uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij het verzet een aantal Joden, communisten en linkse idealisten aan de Duitsers zou hebben verraden. Ook Jo Hamers-Post leed daaronder. Het complot is meermaals onderzocht, maar de precieze toedracht bleef onduidelijk. Conny Braam schreef er in 2004 een boek over. 'Als de 16de februari naderde, werd ze altijd prikkelbaar en onrustig. Dat ebde dan pas weg na 4 mei', vertelt haar zoon.

Jo Post werd lid van verdienste van de Bond van Oud-Illegale Werkers. Ze bleef bevriend met haar oude verzetscollega Truus Menger, met wie ze een zanggroep oprichtte. Samen zongen ze Amerikaanse liedjes.

Meer over