Beste Hesse, beste Mann. . .

Thomas Mann en Hermann Hesse leerden elkaar via hun uitgever Samuel Fischer bij een etentje in 1904 kennen, twee jonge schrijvers die beiden net hun eerste belangrijke boeken hadden gepubliceerd en wereldberoemd zouden worden....

Andrea Kluitmann

Hesse schreef veel poe en romans als De steppewolf en Siddharta, werken die gaan over de zoektocht naar het ik en de verzoening met het leven, geschreven in een bloemrijke taal die vooral jongeren nog steeds aanspreekt.

Hesse leverde een grote bijdrage aan de popularisering van oosterse religies in het Westen. Thomas Mann daarentegen geldt met zijn grote romans als De Buddenbrooks of De toverberg eerder als geniale stilist en nuchtere intellectueel.

Beiden keken terug op een mislukte schoolcarri. Mann was twee keer blijven zitten en verliet het gymnasium toen hij achttien was; Hesse ging op zestienjarige leeftijd van school. Ze werden van dromerij en traagheid beschuldigd en zagen hun succesvolle schrijverschap als bewijs van het tegendeel, of, zoals Thomas Mann het uitdrukt, als 'sublieme wraak op de werkelijkheid'.

Hesse verruilde Duitsland al in 1912 voor Zwitserland, Mann moest het land in 1933 na de machtsovername door de nazi's verlaten en is nooit meer teruggekeerd. Hun uiterst moeizame relatie met Duitsland, die hun levens sterk bepaalde, is een van de belangrijkste thema's in Hermann Hesse<>Thomas Mann Briefwisseling, dat in vertaling bij uitgeverij Atlas is verschenen.

Mooie, intelligente en vaak ontroerende brieven, geschreven tussen 1910 en 1955. Ze gaan over politiek, oorlog, de eigen werken en het werk van andere schrijvers, ballingschap, muziek en ziektes het laatste onderwerp vaker naarmate de twee ouder worden. 'Beste Hesse, hartelijk dank voor uw mooie, huiselijke cadeau, dat me helpt de eerste pijnreacties op de kuur te verdragen. Moeilijke dagen zijn het, en beroerde nachten. Ik ben nog nooit ziek geweest en heb grote moeite niet al te beledigd te zijn. Uw Th.M', schrijft Mann in 1937 op een briefkaart, een medium dat Hesse overigens in een van zijn brieven roemt met de woorden: 'De briefkaart is trouwens een van de beste uitvindingen die Duitsland de wereld heeft geschonken.'

De brieven zijn soms humoristisch, soms persoonlijk en bevatten fraaie psychologische betogen. Vertaler Wil Hansen heeft het Duits voortreffelijk in Nederlands omgezet. Ben je eenmaal begonnen aan deze correspondentie, dan stop je alleen nog voor het bekijken van de foto's en de informatieve voetnoten en bijlagen. Een groot genot.

Meer over