Beste God,

Het zal U niet zijn ontgaan dat er tegenwoordig meer óver dan mét U wordt gesproken. Terwijl de ene na de andere kerk tot tapijthal wordt verbouwd, verschijnt boek na boek over wie U wel mag wezen....

Gert J. Peelen

Om het rechtstreekse contact met U te stimuleren heeft de EO het plan opgevat bekende Nederlanders U een brief te laten schrijven. Deze brieven, aangevuld met interviews die Uw eigen omroep eerder via de radio uitzond, zijn nu gebundeld. Brieven aan God heet het boek. Maar, beste God, mensen die hun geloofszekerheid verloren en nu in opperste verwarring op zoek zijn naar zin en betekenis van dit aardse bestaan, worden hier niet vrolijk van.

Dat de meeste briefschrijvers U voor hun eigen karretje spannen, waarmee ze vervolgens ieder huns weegs gaan, is nog het ergste niet. Ronduit gênant is de schaamteloze wijze waarop sommigen van Uw correspondenten, blijkbaar aangemoedigd door de mode van emotioneel exhibitionisme en reality tv, de ins en outs van hun omgang met U pardoes op straat gooien. Het is jammer dat, mét de christelijke dogma's en het Schriftgezag, ook het briefgeheim uit de mode is geraakt.

Neem nu zo'n Martin Ros, de kabouter Plop van het boekwezen. Die wist in zijn jeugd zeker dat U niet bestond, maar ontdekte na enige tegenslag in zijn leven dat U bestaat juist omdat wij U nergens zien. Hij verkettert nu iedereen die hem in zijn ongerijmde godsbewijs niet kan volgen.

Of een Jan Pronk, minister van Milieu. Altijd gedacht dat hij als idealist pur sang de weg wees naar een betere wereld. Maar als gelovige ontpopt hij zich tot een doemdenker die zich neerlegt bij een apocalyptisch eind der tijden. Daar zijn wij burgers, die in zijn naam de biobakken en papiercontainers vullen, mooi klaar mee. En wat dacht U van Jaap Dirkmaat, voorzitter van Das & Boom? Hij vindt dat U als Schepper hebt gefaald en hij zou het daarom zelf graag nog eens over doen. En dan beter. 'Want er is geen smoes voor aardbevingen en terroristische acties.'

Maar het bontst maakt Jacques de Milliano, arts zonder grens en mislukt CDA-kamerlid, het. Als iedereen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekent, zegt hij, bent U niet meer nodig.

Beste God, dat mensen, anders dan in krachttermen, tot U spreken kan geen kwaad. Bidden noemden ze dat vroeger. Maar het gebeurde wel discreet: in stilte, de ogen gesloten, de handen eerbiedig gevouwen. Ook wel hardop, maar dan uitsluitend in de beslotenheid van het huisgezin of desnoods, te midden van gelijkgestemden, zondags in de kerk.

Mocht Gij bestaan en inderdaad almachtig zijn, zoals sommigen niet ophouden te geloven, wilt deze briefschrijvers dan straffen voor hun hoogmoed, Heer. Weest alleen niet te streng voor de oprecht gelovigen onder hen die werkelijk met U worstelen. Zoals Riet Grabijn-Van Putten die tevergeefs de positie van de vrouw in de SGP bevecht, wellicht ook Paul Nouwen, oud-hoofddirecteur van de ANWB en de econoom Eduard Bomhoff. Zij wisten niet wat zij deden. En ontzie ook Karel Noordzij, oud-voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Die werd kort na zijn schrijven aan U tot baas van de NS gebombardeerd en is dus al genoeg gestraft. Maar wellicht mogen wij ook daarin Uw rechtvaardige Hand zien? Met hoogachting,

Meer over