Besluit over Boermans onrechtmatig

Raad van State: werkwijze podiumfonds ontoelaatbaar...

Amsterdam De Theatercompagnie heeft opnieuw een overwinning geboekt in zijn juridische strijd tegen het Fonds voor de Podiumkunsten over het intrekken van de subsidie. Woensdag heeft de Raad van State bepaald dat het besluit geen subsidie toe te kennen aan het gezelschap van Theu Boermans onrechtmatig is, omdat een van de leden van de adviescommissie de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft.

De uitspraak spitst zich toe op de directeur van de Stichting Likeminds, Jarrod Francesco, die deel uitmaakte van de adviescommissie theater van het Fonds. Ook Likeminds zelf heeft bij het Fonds subsidie aangevraagd en gekregen. Dat vindt de Raad van State ontoelaatbaar.

Eerder al sprak de rechtbank in Amsterdam zich in dezelfde bewoordingen uit, waarna het Fonds voor de Podiumkunsten in hoger beroep ging.

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat De Theatercompagnie nu alsnog subsidie krijgt. Daartoe zal eerst opnieuw moeten worden geadviseerd door het Fonds.

Theu Boermans laat in een reactie weten opgelucht te zijn. ‘Kennelijk hebben wij niet voor niets gevochten. Na ruim anderhalf jaar is nu voor de tweede keer bepaald dat het afwijzen van onze subsidieaanvraag onterecht was. Daar ben ik hartstikke blij mee.’

Boermans wil op korte termijn een gesprek met het Fonds over de vraag: hoe nu verder? George Lawson, directeur van het Fonds, verwijst voor een reactie naar zijn blog. Daarop feliciteert hij De Theatercompagnie met de voor dit gezelschap gunstige uitspraak. Ook hij wil de nu ontstane situatie eerst in onderling overleg met De Theatercompagnie bespreken.

De uitspraak van de Raad van State heeft volgens Lawson grote gevolgen voor het subsidiesysteem in Nederland. Daarin oordelen deskundigen uit het veld over collega’s.

Lawson: ‘Het is vanaf nu niet langer voldoende als een adviseur die (als directeur) belang heeft bij een aanvraag, zich bij de behandeling van die aanvraag verschoont. De nieuwe realiteit is dat zo’n adviseur helemaal geen deel mag uitmaken van de commissie.’

Het Fonds zal zich samen met andere fondsen en het ministerie van OCW buigen over de fundamentele vraag hoe adviescommissies in de toekomst bemand moeten worden.

Of en wanneer De Theatercompagnie weer theater kan gaan maken, is vooralsnog onduidelijk. Boermans vertrekt half april naar Graz (Oostenrijk) om bij het stadstheater daar een gastregie van Hamlet te doen. Daarna regisseert hij deze zomer de musical Soldaat van Oranje. In 2011 hoopt hij niettemin weer in zijn eigen Compagnietheater aan de slag te gaan.

Meer over